Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policejní preventisté přednášejí dětem z Ukrajiny

KRAJ - Nejen bezpečnost českých dětí, ale i bezpečnost dětí, které k nám přišly z důvodu válečného konfliktu z Ukrajiny, je pro policisty důležitá. 

2Prevence kriminality je nedílnou součástí práce Policie ČR. V Libereckém kraji policisté navštěvují mateřské, základní a střední školy a jiná zařízení pro děti s preventivními programy, které jsou určeny pro danou věkovou skupinu.

Prevenci se věnujeme už od těch nejmenších až po seniory a širokou veřejnost.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje mohlo díky finančním prostředkům schváleným Ústředním krizovým štábem České republiky  zrealizovat ke konci roku i několik přednášek na nejrůznější témata pro děti, které k nám přišly z důvodu válečného konfliktu z Ukrajiny a nyní se postupně začleňují do kolektivů českých dětí. Přednášky proběhly na několika místech v kraji, a to zejména na základních školách, které mají velké zastoupení těchto dětí.

Odborný překlad jednotlivých témat zajistila soudní tlumočnice Mgr. Alla Pozdňakova. Celkem bylo zrealizováno 8 přednášek. Pro děti z prvního stupně to byla témata: bezpečné chování v silničním provozu a obezřetnost při kontaktu s cizími lidmi, pro děti z druhého stupně základních škol si preventistky připravily témata: škodlivost návykových látek a protiprávní jednání v souvislosti s jejich užíváním, trestní odpovědnost, šikana a bezpečné chování na internetu a sociálních sítích. 

Preventivní činnost ve školských zařízeních je z našeho pohledu velmi důležitá a efektivní, i když není na první pohled příliš vidět. Vzhledem k tomu, že se mezi české děti postupně na školách začlenilo i mnoho dětí z Ukrajiny, není nám ani jejich bezpečnost lhostejná a je třeba s nimi na tato důležitá témata hovořit. 
 

27. 12. 2022
kpt. Bc Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje 

vytisknout  e-mailem