Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policejní potápěči absolvovali další mezinárodní mise

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku ŘSPP PP ČR. 

O odbornosti našich potápěčů a jejich vysoké profesionalitě je slyšet také v zahraničí, jelikož jsou součástí několika mezinárodních vvýcvikových i ostrých misí. Jednu z nich právě absolvovali, a to v Bosně a Hercegovině, kde pomáhají místním potápěčům s prohledáváním řek, ve kterých se nachází stále mnoho munice, zbraně, miny, letecké pumy a další nebezpečný materiál, který představuje velmi výrazné bezpečnostní riziko pro místní obyvatele, proto je potřeba jej bezpečně vynést nad hladinu. Během této akce je nedílnou součástí vzájemná spolupráce, důvěra a vysoké pracovní nasazení. Při těchto pracích jsou samozřejmě přítomni také experti z řad Pyrotechnické služby Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Hlučín a Zdravotnického zařízení MV.

Jedna z dalších úspěšných misí proběhla v týdnu od 13. - 29. 8. 2021, které se účastnila dvacítka odborníků nejen z řad policie. Z řeky Drina byly nad hladinu vyneseny dvě přibližně 50kg letecké pumy, které pochází dle prvotního zjištění z 2. světové války a jsou plně funkční.  Vyzvednutí leteckých pum předcházela důkladná příprava a monitorování prostředí.

Poslední odminovací mise, kterou policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku ŘSPP PP ČR absolvovali, proběhla 25. 9. – 9. 10. 2021 v  Bosně a Hercegovině, tentokrát na řece Trebinje, kde potápěči nalezli opět velké množství nebezpečného materiálu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie:

Bilaterární spolupráce je upravena Smlouvou o spolupráci v boji proti trestné činnosti zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, která byla podepsána v Sarajevu dne 12. září 2013. Operativní spolupráce probíhá jednak kanálem Interpolu, a vzhledem k vzájemné smlouvě o operativní spolupráci s Europolem, také kanálem Siena.

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku ŘSPP PP ČR Policie ČR (dále jen OSPČV ) od roku 2011 navrhuje a realizuje projekty – expertní mise v rámci programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce. Expertní mise probíhají ve spolupráci s Federální správou civilní ochrany BiH. Jsou zaměřeny na výcvik potápěčů FUCZ a BiH  a na odminování řek. Pyrotechnická služba na území Bosny a Hercegoviny spolupracuje s OSPČV při odstraňování nevybuchlé munice nacházející se ve vodním prostředí.

2012 – Byl realizován první projekt desetidenní odminovací expertní mise, kdy bylo provedeno odminování vytyčeného sektoru v řece Sávě poblíž města Orašje. Bylo zde nalezeno přes 150 kusů munice převážně ráže 120 mm.

2013 – V tomto roce bylo realizováno celkem 7 projektů. Tři odminovací expertní mise byly zaměřeny na dočištění dna v oblasti řeky Sávy a další dvě pak na nalezení, identifikování a vyzdvižení munice z potopené válečné lodi Monitor třídy Körös. Loď byla potopena v květnu 1944, z trosek lodi a jejího okolí bylo vyzdviženy přibližně 3 tuny dělostřelecké munice.

Dále byly realizovány dvě výcvikové expertní mise, které byly zaměřeny na společný potápěčský výcvik s jednotkami Státní ochranné a vyšetřovací agentury BaH a Speciální protiteroristické jednotky Černé Hory.

2014 – V tomto roce postihli BiH rozsáhlé povodně a proto se podařilo realizovat pouze jednu výcvikovou expertní misi zaměřenou na prvotní potápěčský výcvik jednotky FUCZ BiH.

2015 – Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku realizoval dvě 14 ti denní expertní odminovací mise, zaměřené na dočištění části koryta řeky Sávy v oblasti Novi Grad.

Součástí druhé expertní odminovací mise bylo také provedení rekognoskace místa v řece Sávě, kde se nacházely dvě letecké pumy. Tuto akci provázela významná bezpečnostní opatření, která spočívala v evakuaci nejbližšího perimetru, který by mohl být zasažen případným výbuchem. Bezpečnostní opatření se ttýkalo také v zastavení silniční dopravy v místě, pohybu chodců a plavidel na řece Sávě.

Tentýž rok policejní potápěči zrealizovali další dvě 10ti denní výcvikové expertní mise zaměřené na příslušníky FUCZ BiH, kdy tento výcvik byl realizován v rakouském jezeřee.  Další 7mi denní výcviková mise zaměřená na pokročilý potápěčský kurz příslušníků FUCZ BiH proběhla ve Švýcarsku ve spolupráci s místními kolegy Seepolizei.

V roce 2015 došlo k opětovnému sepsání Memoranda o porozumění na vládní úrovni.

2016 – V tomto roce bylo realizováno 5 expertních misí. Dvě byly zaměřeny na výcvik potápěčů FUCZ BiH, tři pak na podvodní odminování řeky Sávy a řeky Uny.

2017 – Tento rok policejní potápěči zrealizovali 4 expertní mise, kdy dvě opět byly zaměřeny na výcvik kolegů z BiH a dvě na odminovací mise. Během této mise byl nalezen a identifikován jeden kus americké letecké pumy AN AM 57 250 lbs. Dále byla realizována druhá expertní mise v oblasti města Goražde, kde na řece Drině bylo nalezeno tuny dělostřeleckých min. Mezi nejzajímavější ´´ úlovky ´´ patřil nález 4 kusů dělostřeleckých koulí, které pocházely pravděpodobně ze 16. stol., což je nejstarší nalezená munice na území BiH.

2018 – V rámci programu BRS OSPČV zrealizoval 3 expertní mise. Dvě z nich byly zaměřené na společný výcvik s jednotkou RUCZ BiH a jednu expertní odminovací misi v katastru města Tuzla.

V tomto roce získala OSPČV státní vyznamenání, které bylo uděleno za mnohaletý přínos odminování, organizování, vybavení a posílení systému ochrany a záchrany ve federaci BiH.

2019- Tento rok OSPČV naplánoval 3 expertní mise v rámci programu BRS. Dvě z nich byly zaměřeny na společný potápěčský výcvik s jednotkami RUCZ BiH a FUCZ BiH. Ze dna řeky Sany byly v rámci odminovací expertní mise nalezeny a vyzdviženy letecké pumy.

2020 – Tento rok byly naplánované 3 projekty. Z důvodu celosvětové pandemie SARS –CoV-2 se podařilo realizovat pouze jednu misi v Mostaru na jezeře. Zbylé dva výcvikové projekty se přesunuly na rok 2021.    

kpt. Hana Rubášová 
tisková mluvčí PP ČR

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale počtem okamžiků, které člověku berou dech.“  John Beckett

vytisknout  e-mailem