Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Policejní pohádky“ do moravskoslezských knihoven

MS kraj - do moravskoslezských knihoven byla předána kniha preventivních povídek 

cteni_media.JPG
Dětská knížka moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ slaví úspěch mezi dětmi, rodiči i prarodiči, žádaná je pedagogy. Dosud byla kniha distribuována do stovek moravskoslezských škol, školek, nemocnic, zkrátka pokud subjekt, podílející se na výchově dětí o knihu požádal.
Některé děti však zatím školky nenavštěvují, případně kniha není využívána k výuce na jejich škole. Vzhledem k faktu, že knihu zatím nelze koupit v prodejnách, zájemci si nyní mohou policejní pohádkové příběhy přečíst po zapůjčení knih v moravskoslezských knihovnách.
Dne 20. srpna 2015 předal plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie, spolu s JUDr. Josefem Babkou, 1. náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, 400 knih „Policejních pohádek“ zástupcům Moravskoslezské vědecké knihovny, PhDr. Marii Šedé a Mgr. Petře Ševčíkové z oddělení knihovních služeb. V dalších dnech budou tyto dětské knížky distribuovány do 400 knihoven v našem kraji.

Před začátkem školního roku, kdy se děti vrací do lavic, je vhodné připomenout i základní rady pro bezpečný pohyb na silnicích. Zmínit tak lze příběh „Proč cesta není hřiště,“ který kniha „Policejních pohádek“ rovněž obsahuje. Prostřednictvím příběhu si děti základní rady zapamatují mnohem lépe, než pouhými příkazy a zákazy. Závěrem tohoto „dopravního“ příběhu „Proč cesta není hřiště“ pak spravedlivý Přemysl dětem zopakuje poučení: Cesta není hřiště, nikdy nevíte, kdy se objeví auto, které vás může srazit. A pamatujte si, že nemusíte mít takové štěstí, jako měl Cyril…
Nejen prostřednictvím tohoto příběhu mohou rodiče či učitelé seznámit děti se základními pravidly bezpečného chování. Knížka obsahuje 16 příběhů, zahrnujících základní doporučení v různých krizových situacích. Děti příběhy provede policista Honzík a spravedlivý soudce Přemysl.

A se začátkem školního roku lze znovu připomenout i pedagogům Moravskoslezského kraje, pokud mají o knihu „Policejních pohádek“ zájem a dosud ji k dispozici nemají, aby kontaktovali své skupiny tisku a prevence moravskoslezské policie, které distribuci zajistí. Moravskoslezští preventisté dětem ve školách, knihovnách i dalších obdobných zařízeních, „Policejní pohádky“ rovněž přečtou a v rámci pohádkových besed děti seznámí se základními pravidly bezpečného chování (kontakty preventistů viz http://www.policie.cz/clanek/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence-prevence.aspx).

Stejně to bylo i 20. srpna 2015 v Knihovně města Ostravy, kde policistky v čítárně dětem přečetly vybrané příběhy. Malí posluchači odcházeli s tiskovinami, které pohádky doplňují (omalovánky, pexesa, rozvrhy hodin…). Paní knihovnice ale prozradily, že jeden z malých čtenářů se s knihou „Policejních pohádek“ nechce rozloučit a má ji permanentně zapůjčenou. Na naše čtení dokonce dorazil řádně připraven, ustrojen do trička s nápisem policie. Ředitel moravskoslezské policie plk. Tomáš Kužel malému čtenáři jeho oblíbenou knížku věnoval.

„Policejní pohádky“ již mají také svůj „pohádkový“ web, veškeré informace naleznete nahttp://www.policie.cz/policejni-pohadky.aspx. Konkrétněji například základní informace o projektu, fakta k celostátnímu čtení „Policejních pohádek“ dne 26. března 2015 i ohlasy veřejnosti a mnohé další.

Jak již bylo zmíněno úvodem, o knihu „Policejních pohádek,“ jejíž autorem je ostravský soudce Mgr. Roman Pokorný a ilustrátorka Mgr. Šárka Nogová, je značný zájem, což dokládaly i dlouhé řady zájemců, trpělivě čekajících na knihu po splnění všech soutěžních úkolů v rámci Dne policie 2015 v Ostravě (http://www.policie.cz/clanek/den-policie-2015.aspx). Ale sdělit můžeme i pozitivní reakce odborné veřejnosti, řady pedagogů pracujících s knihou při výuce. Za knihu jsme totiž od jedné z učitelek dostali jedničku s hvězdičkou, viz její sdělení:

Chtěla bych vám dát zpětnou vazbu na knihu Policejní pohádky. Knihu jsem četla dětem 1., 2. a 3. ročníku na naší malotřídní škole v hodinách čtení každý týden. Každé pohádce jsme věnovali jednu vyučovací hodinu. Musím napsat, že děti poslouchaly, a ani nedutaly. Musím podotknout, že v těchto letech jsou v těchto ročnících skoro samí kluci, u kterých udržet pozornost a zaujetí pro věc, je někdy nadlidský úkol. Pohádky byly pro děti napsány velmi srozumitelně, napínavě a hlavně byl volen jazyk vhodný pro děti. Otázky a poučení za článkem byly rovněž super. Děti o každé z nich dovedly diskutovat a debatovat hodně dlouho. Dovolím si napsat, že tento projekt si zaslouží v učitelském jazyce jedničku s hvězdičkou!!!

učitelka Bruntálsko


Ze zpětných reakcí pedagogů jsme se také dozvěděli o nejoblíbenějších příbězích knihy: 

Knihu "Policejní pohádky" jsme využili při povídání s dětmi o lidech, kteří nám pomáhají v nesnázích a dobře se nám hodila do tématu. Dětem vhodným způsobem vysvětluje práci naší policie, její význam a možné problémy, s kterými by se děti mohly setkat. Texty jsou dětem srozumitelné a líbily se jim všechny příběhy, nejvíc však tyto příběhy: "O statečném Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno a Jak droga zatemnila Petříkovi mysl". Dobré je také zařazení otázek na konci každé pohádky, protože pak jsme při odpovědích měli možnost se přesvědčit, jestli děti příběhy pochopily, stejně tak použití poučení spravedlivého Přemysla. Tato kniha je velmi pěkná, vhodně a srozumitelně napsaná a dětem se líbila.

učitelka Bruntálsko

Z knihoven, které již „Policejními pohádkami“ disponují, víme, že kniha je velmi oblíbená, mnohdy putuje z ruky do ruky a je často zapůjčena čtenáři. Jedna z reakcí zástupkyně knihovny:

V měsíci březnu jsme od vás obdrželi jeden výtisk knihy: Policejní pohádky. Titul knihy využíváme v rámci besed, které připravujeme pro děti opavských ZŠ. Je také vyhledávanou a oblíbenou knihou našich čtenářů. Dle reakce dětí a čtenářů je text srozumitelný a jednotlivé příběhy se moc líbí. Přínosem knihy také je, že na konci každé kapitoly jsou otázky, kdy se čtenáři mohou vracet k přečtenému příběhu a zároveň diskutovat o práci policie a svých vlastních zkušenostech z různých nebezpečných situací. Kniha se libí i nám knihovnicím a pedagogům, kteří naší knihovnu navštěvují. Budeme rádi, bude-li možnost a titul obdržíme v dalších kusech.

knihovna Opavsko

Namátkou můžeme zmínit i další sdělení pedagogů:

Dovolte, abych napsala za MŠ zpětnou vazbu na Policejní pohádky, kterou jsme od vás dostali. Děti tuto knihu i nahrávku přímo milují. Zajímají je příběhy, hovoříme o nich, i o rizicích z příběhů plynoucích na naše podmínky. Nás dospělé také oslovil i pěkný hlasový projev přednášejících. Kniha se moc povedla a těšíme se na další vydání!

učitelka MŠ

Zhruba před měsícem jsme od vás převzali knihu s názvem „Policejní pohádky.“ Byla nám přínosem při četbách v rámci týdenního tématu: Pozor, pozor (nebezpečí okolo dětí - oheň, setkání s cizími lidmi, nebezpečné látky,..) nebo při četbě na téma: Cestou necestou (doprava, pravidla chování, bezpečnost). Dětem se pohádky líbí, jsou pro ně srozumitelné a dokážou udržet jejich pozornost. Při práci jsme využívali i ilustrace k pohádkám. Mně, jako pedagogovi, se velmi líbí otázky, které jsou součástí každé pohádky. Tyto otázky donutí děti zamyslet se nad určitým problémem a motivují je hledat řešení dané situace. Otázky vyvolávaly volnou diskuzi mezi dětmi. Ponaučení z pohádek je dětem podáno nenásilnou formou. Tuto knihu budeme i nadále zařazovat v rámci témat, která se zaměřují na bezpečnost dětí. Děkujeme vám za ni.

učitelka MŠ na Bruntálsku

Obdrželi jsme knihu Policejní pohádky. Příběhy předčítáme dětem před spaním. Po jejich přečtení navazuje rozbor vyslechnutého textu, poučení. Myslím si, že je kniha velice vhodná už i pro ty nejmenší děti z mateřské školy. Příběhy jsou z reálného života, blízké skutečnosti. Texty jsou srozumitelné, kniha pěkně vyzdobena ilustracemi.

ředitelka MŠ na Opavsku

Knihu policejní pohádky budeme využívat pravidelně v průběhu celého školního roku v našem Školním vzdělávacím programu. Příběhy z knihy budou naším "vodítkem" při každodenním zařazování prevence sociálně patologických jevů u předškolních dětí. Příběhy pomohou při hraní, ponaučení, odpovídání na otázky, vlastních úvahách dětí, sdělování vlastních zkušeností a zážitků dětí. U mladších 3-4 letých dětí budeme knihu využívat obzvláště při prohlížení obrázků s jednodušším vyprávěním příběhu. Kniha je určitě přínosem i pomocníkem v mateřských školách v dané oblasti.

učitelka MŠ Opavsko

Velice vám děkujeme za zaslání knížky s CD - Policejní pohádky! Děti se zajímavou formou seznamují s nástrahami současného světa a s otázkami v závěru každého příběhu hledají nejvhodnější řešení. Učí se tak předvídat nebezpečí a co nejlépe se v krizových situacích zachovat. Dětem se líbí, že jsou příběhy napínavé a poprvé se seznamují také s prací soudce. Pestrost příběhů nám dovoluje zařazovat četbu do více okruhů vzdělávání a pří tématu o dopravě jsme si s vaší knihou užili i spoustu dalších motivovaných činností! Velice Vám děkujeme!

učitelky MŠ Přerovsko

Jménem kolektivu mateřské školy vám chceme poděkovat za knihu "Policejní pohádky". Kniha je velmi hezky a poučně napsaná a je nám téměř každodenním pomocníkem v integrovaných blocích se zaměřením na ochranu zdraví, přírody, věcí apod. Dětem se jednotlivé příběhy moc líbí, reagují i vlastními příklady, co by se mohlo stát, kdyby..., jak se mají správně chovat v určitých situacích... Text je pro děti srozumitelný, také závěrečné shrnutí a otázky jsou vhodně zvoleny. Jsme si jistí, že knihu využijeme i v dalších letech pro další ročníky dětí. Situace, které popisujete v příbězích, budou aktuální pořád. Ještě jednou děkujeme.

ředitelka MŠ Bruntálsko

Témata primární prevence jsou začleněna v rámci školního vzdělávacího programu do vzdělávacího procesu. Pedagogové tj. třídní učitelé, speciální pedagog i školní metodik prevence využijí během školního roku tuto knihu v hodinách českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy i v třídnických hodinách. Shodli se na tom, že krátké příběhy, velmi srozumitelné pro děti vzbudí přirozený zájem o danou problematiku. Čtení napínavých příběhů či jejich poslech napomůže minimalizovat riziko nežádoucích jevů v chování dětí a zvýšit tak jejich povědomí o zásadách bezpečného chování.

školní metodik prevence Opavsko

Učitelům usnadňují práci otázky, které jsou připraveny v závěru každé pohádky. Celou knížku samy děti hodnotily výborně. Týká se jejich skutečného života, a co je také zajímavé, na děti tyto reálné příběhy působí úplně jinak, než když si s učitelkou o stejné problematice jen vykládají. Jakmile se daný problém objeví v reálné příběhu, navíc předčítaném samotnými policisty, děti jsou motivovány k přemýšlení, diskuzi zcela spontánně. Podobně to vidí také učitelé. Hlavně na prvním stupni lze pohádky využít mnoha způsoby. Použity byly zejména jako úvod k problematice dopravní výchovy, výchovy v mimořádných situacích či k bezpečnosti jako takové. Učitel pak jen korigoval diskuzi, která vzápětí vznikala mezi dětmi. Na konečné dokreslení celé problematiky a jako reflexe posloužily dobře také omalovánky, které byly v setu s knihou a CD. Kniha je vynikajícím počinem policistů Moravskoslezského kraje.

učitelka Karvinsko


Závěrem je vhodné zopakovat, že „Policejní pohádky“ vznikly díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj, oddělení tisku a prevence

20. 8. 2015 

vytisknout  e-mailem