Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policejní internetová HotLine

Od 1. srpna 2012 fungovala na internetových stránkách www.policie.cz policejní internetová HotLine, která sloužila pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti Internet. Činnost linky byla ukončena 24. května 2018.

Tato webová aplikace nesloužila k podávání trestních oznámení nebo oznámení o spáchaném přestupku.

V roce 2016 bylo prostřednictvím formuláře – pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, přijato celkem 3 378 oznámení.

Hlášení směřují celkem do 7 oblastí, které odkazují na jejich možné trestně-právní zařazení, včetně přestupkového jednání. V roce 2016 se nejpočetnější oblastí stala podvodná jednání. Mezi tato řadíme veškerá podvodná jednání i přestupkového charakteru, která byla v daném roce prošetřována, viz graf:
 u

Podvodná jednání

532

Hacking

235

Mravnostní oblast

193

Ostatní

182

Extremismus

133

Násilí obecné

61

Autorská práva

32

Z grafického znázornění je patrné, že druhou nejvýznamnější skupinou byla jednání, související s infikací PC, DDoS útoky, ransomware a jiným obdobným jednáním. Vyjma extremistických projevů na internetu byla zaznamenána rovněž jednání spadající do oblasti násilí – vydírání, vyhrožování nebo kyberšikany. Oblast ostatní zahrnuje veškerá další jednání, která nespadají do těchto kategorií – občanskoprávní spory, poznatky o hledaných osobách, nebo například prodeji drog na internetu.

vytisknout  e-mailem