Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policejní hipologie slaví 30 let

Muzeum Policie ČR nabízí jedinečnou podívanou na historii jízdní policie. 

V  prostorách Muzea Policie ČR proběhl slavnostní akt u příležitosti otevření historicky první velké výstavy k obnovení činnosti jízdní policie. Symbolického přestřižení slavnostní pásky se zúčastnil první náměstek policejního prezidenta genmjr. Martin Vondrášek, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR plk. Petr Sehnoutka, ředitel Muzea Policie ČR plk. v.v. Radek Galaš, ředitelé krajských ředitelství a další významní hosté.

Oficiálně se k policejním sborům koňské síly opět vrátily v květnu roku 1991, kdy byla v souvislosti s konáním Všeobecné československé výstavy zřízena jízdní policie v Praze. Nová pražská jízdní jednotka fungovala ve svých začátcích ve zkušebním režimu. O své užitečnosti
a potřebnosti přesvědčili jak vedení policie, tak i Ministerstvo vnitra a 26. června téhož roku byl vydán rozkaz, kterým byl oficiálně zřízen jízdní oddíl Policie České republiky Správy hlavního města Prahy.

V následujících měsících bylo zakoupeno prvních 11 služebních koní. Postupně na území České republiky vznikaly další oddíly, přičemž
v roce 1993 zřídila Policie ČR jízdní jednotky v Brně a ve Zlíně. Dne 1. 1. 2021 byla zřízena jízdní jednotka v Liberci.

Služební hipologie Policie České republiky je z hlediska metodického řízení začleněna pod Odbor služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Služba koní u policie je podmíněna soustavným odborným výcvikem, který nikdy nekončí. Koncem roku 2003 vzniklo v rámci policejního prezidia, konkrétně odboru služební kynologie a hipologie, tolik potřebné Výcvikové středisko služební hipologie v Brně-Medlánkách. Dnem 1. dubna 2020 byl výcvik mladých policejních koní oficiálně přesunut do prostor Národního hřebčince v Písku pod názvem Remontní a výcviková stáj.  Remontní a výcviková stáj zajišťuje pravidelný výcvik služebních koní v průběhu celého roku. Remontní a výcviková stáj zastřešuje nákup a výcvik nových koní k obměně a doplnění stavu. Zajišťuje veterinární péči o služební koně, uskutečňuje výcvikové, zdokonalovací a speciální kurzy. Poskytuje poradenskou činnost na odděleních jízdní policie a rehabilitaci a rekonvalescenci služebních koní. 

Příprava a výcvik služebního koně pro přezkoušení dle služebního řádu stanoveného pokynem ředitele ředitelství trvá přibližně 12 měsíců od data pořízení služebního koně. Roční výcvik mladého služebního koně je členěn do tří přibližně čtyřměsíčních etap. Délka jednotlivých etap je pouze orientační a plán výcviku je vždy individuálně přizpůsobován mladému služebnímu koni.

Služební koně se využívají ve službě v obtížném terénu, při pátracích akcích po pohřešovaných osobách nebo v zákrocích například proti agresivnímu davu. Koně vzbuzují respekt a tím umožňují lepší zvládnutí krizových situací. Podle studií nahradí jeden kůň při zásahu v akci hromadného charakteru 30 pěších policistů. Služební koně musejí být vysocí a figurantní koně, kteří se nesmějí od sebe mnoho lišit, aby neupoutávali pozornost na jednotlivce a působili jako jednotný oddíl. Také úroveň vychovanosti a vycvičenosti zde hraje důležitou roli, proto je výcviku věnována u jízdní police velká pozornost.

Dále se jízdní policie účastní reprezentativních a slavnostních akcí. V posledních letech vzrostl počet koní chovaných v České republice a i díky veřejným vystoupením vzrůstá zájem majitelů a chovatelů koní o výběr, metodiku a způsob výcviku koní sloužící u jízdní policie.

“Kůň běží s plícemi, setrvává srdcem a vyhrává charakterem.” Federico Tesio

Staň se jedním z nás :

Uchazeč o práci jízdního policisty musí být starší 18 let. Další požadavky jsou trestní bezúhonnost a středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou. Uchazeč musí být v dobré fyzické a psychické kondici. Jezdecká licence je výhodou, nikoliv však podmínkou. Velmi podstatný je i vztah ke koním, který je důležitý pro harmonickou spolupráci dvojice jízdní policista a kůň.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR

vytisknout  e-mailem