Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

POLDÍK WEBÍK 2.0

Preventivní projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zaměření na bezpečné používání internetu a sociálních sítí. 

3 Webik-postava_rgb.pngProjekt „Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí“

Dle informačních systémů Policie ČR stále častěji dochází k trestným činům spojeným s užíváním internetu a sociálních sítí.

V současné době je zcela běžné, že lidé často spolu komunikují mimo reálný svět a pohybují se ve virtuálních skupinách a systémech. Tato činnost, krom jiného sebou nese reálná nebezpečí a hrozby. Nejen mládež je často důvěřivá a nedokáže ihned odhadnout dopad svých činů. Mnohdy si nechrání své soukromí a bezmyšlenkovitě sdílí na sociálních sítích důvěrné informace a obsah. Zde je pak prostor pro potencionální pachatele, kteří dokážou těchto faktů využít pro svůj prospěch a páchat tak trestnou činnost napříč celým spektrem protiprávních jednání. Jedná se například o šikanu, vydírání, krádeže, ale i mnohem závažnější zločiny se sexuálním podtextem. Dá se říci, že každý druh kriminality (násilná, mravnostní, majetková, hospodářská) je v dnešní době více či méně zatížen virtuální realitou, informačními technologiemi či jinými informačními nebo komunikačními systémy. Samozřejmě na technologický vývoj reagují i pachatelé trestné činnosti a ulehčují si tak své počínání.

Proto pro zvýšení bezpečnosti, zejména mládeže, ale i široké veřejnosti, seniorů a dalších cílových skupin při užívání internetu a pohybu v „kyberprostoru“ je realizován projekt „Poldík Webík“. Ten probíhá v rámci prevence kriminality a do praxe je aplikován vybranými policisty z oddělení tisku a prevence a skupin tisku a prevence na územních odborech v rámci Policie ČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Projekt jako takový vznikl v roce 2010 pod názvem "Poldík Webík pomáhá a chrání" a je úspěšně realizován od roku 2011. Projekt jako takový býval součásti projektu "Prevence pro všechny". Každoročně reaguje na aktuální situaci v oblasti internetové kriminality či na lokální excesy ve školách, ale i jiných objektech. V roce 2014 prošel větší proměnou, a to jak v podobě obsahové, tak i grafické a dospěl do další fáze projektu s názvem „Poldík Webík 2.0 aneb lapeni síti“. Ilustracemi projekt podpořila malířka Šárka Nogová, která stále také u zrodu jedinečné knížky „Policejní pohádky“

Policisté osobně vysvětlí pomocí prezentací, videospotů, filmů, pracovních sešitů, pracovních listů a dalších pomůcek, jak se správně chovat na internetu. Upozorní posluchače na možná rizika v souvislosti s používáním internetu, sociálních sítí či jiných informačních a komunikačních technologií. Přednášky podpoří také prezentací skutečných případů (kazuistik), které vychází z policejní praxe.

Přednášky a besedy jsou určeny žákům základních a středních škol, pedagogům, ale také i rodičům žáků např. v rámci třídních schůzek či jiných školních i mimoškolních aktivit.

Rovněž provádíme přednášky pro seniory, kteří se v poslední době čím dál více dostávají do kyberprostoru a objevují jeho světlé, ale i stinné stránky.

Právě tyto besedy mají přispět k větší informovanosti o rizicích, ochraně dětí a mládeže před tím, aby se nestaly obětí počítačového piráta nebo devianta. Cílem je i znesnadnit samotným pachatelům dopouštět se trestné činnost pomocí počítačů a virtuálních sítí.

Samozřejmostí jsou také návštěvy dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů.

S projektem „Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí“ jsme zavítali mezi seniory do domovů a klubů seniorů.

V současné době připravuje rozšíření cílových skupin.

Součástí přednášky je i vyplnění krátkého dotazníku, který poté vyhodnotíme a poslouží jako zpětná vazba.

Hlavní cíl, k němuž má projekt směřovat

Hlavním cílem projektu je zvýšit internetové bezpečí, zamezit páchání trestné činnosti na uvedených rizikových skupinách – seniorech, dětech, mládeži a dalších. Znesnadnit možnost páchání trestné činnosti na těchto osobách.

Dosáhnout tohoto cíle je možné prostřednictvím dílčích cílů:

I. zvýšení bezpečnosti pomocí praktických příkladů prezentovaných v rámci přednášky

II. osvěta o zásadách bezpečného chování vedená v cílové skupině – přednášky a besedy Policie ČR s podpůrným materiálem a pracovními sešity

III. zvýšení bezpečí osvětou o rizicích na internetu nejen u dětí, ale také u rodičů a pedagogů

Cílové skupiny

Děti a mládež, kteří stále častěji využívají internet a sociální sítě, proto tedy mohou být nejvíce ohroženi trestnou činností – kyber kriminalitou

pedagogický sbor na školách, kde bude probíhat realizace projektu

Rodiče školených dětí např. v rámci třídních schůzek na školách

Senioři, pro které jsou realizovány přednášky ("Senioři v síti", "Lapeni síti")

Besedy jsou podporovány prezentacemi a animacemi s aktuální tématikou. Rovněž je v rámci přednášek použito pracovních sešitů a jsou také promítány videospoty s danou tématikou či filmy.

Předmětem projektu není jen předání informací a prezentace problematiky, ale také materiální podpora. Při prezentaci se používají také pracovní sešity

  • pracovní sešit Poldík Webík pomáhá a chrání
  • pracovní sešit Poldík Webík 2 aneb lapeni síti (především pro seniory)
  • samolepka (desatero rad)
  • podložka pod myš (desatero rad)

1 logo-2016-krpt.png

vytisknout  e-mailem