Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pol Pointy zabodovaly v národním kole prevence kriminality

KRAJ - Vedení středočeské policie převzalo cenu za projekt, který snižuje sekundární viktimizaci zvlášť zranitelných obětí v průběhu celého trestního řízení - Pol Pointy obsadily v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2. místo. 

V závěru roku 2022 se v Kongresovém centru v Praze konala Konference nejlepší praxe, která byla spojena s Evropskou cenou prevence kriminality. Jejím tématem byla „Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestné činnosti“.

Konference, kterou pořádal Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v čele s ředitelem odboru a současně předsedou  EUCPN Michalem Barboříkem, který byl jejím zahajovatelem, se zúčastnili policisté a přednášející z Čech, Slovenska, ale i z Belgie, Francie, Švédska, Estonska, Španělska, Dánska, Maďarska, Portugalska, Německa, Rumunska, Nizozemí, Chorvatska,01 Lotyšska či Litvy, spojovalo jediné téma – zvlášť zranitelné oběti a práce s těmito rizikovými skupinami.

V rámci jednotlivých výstupů představovali přednášející zkušenosti a osvědčené postupy práce s těmi nejranitelnějšími oběťmi, zejména v oblasti jejich včasné identifikace při spáchání trestného činu, jak předejít jejich sekundární viktimizaci a reviktimizaci a jak zvýšit motivaci a důvěru  zvlášť zranitelných obětí oznamovat protiprávní jednání, které je na nich pácháno, orgánům činným v trestním řízení.

POL POINT (asistovaná digitální služba) se umístil na 2. místě v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality

V rámci „Konference nejlepší praxe“ byly také vyhlášeny a následně představeny tři nejúspěšnější projekty nominované do národního kola Evropské ceny prevence kriminality zaměřené na pomoc a práci se zvlášť zranitelnými oběťmi. Mezi prvními třemi se umístil na druhém místě projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – POL POINT (asistovaná digitální služba) – videokonferenční systém, který je mimo jiné zaměřen také na zvlášť zranitelné oběti trestných činů,  snížení jejich sekundární viktimizace a ochranu v procesu trestního řízení. 

A jak konkrétně Pol Pointy obětem pomáhají?04

Asistovaná služba POL POINT umožňuje komunikaci oběti s orgány činnými v trestním řízení v průběhu celého trestního řízení, aniž by oběť vstoupila do budovy policie nebo soudu, zejména v případech, kdy zvlášť zranitelná oběť se krátce po činu rozhoduje, zda má podat trestní oznámení, přičemž je mnohdy ovlivněna předsudky, mýty a strachem z odsouzení okolí, ale i obavou z procesu trestního řízení, z opakovaných výslechů, z osobního setkání s pachatelem v průběhu řízení, z obavy při veřejném jednání před soudem, apod. Toto vše dokáží eliminovat POL POINTy, které jsou dostupné jako bezobslužná místa samostatně přístupná v policejních budovách, nebo samostatná místa v budovách obecních/městských úřadech. Oběť se ale může připojit ale i z vlastního počítače a z místa pro ni bezpečného.

Do evropského kola prevence kriminality (ECPA) může být nominován vždy jeden projekt. Za národní kolo, které se uskutečnilo v České republice, byl nominován projekt, který se umístil na 1. místě, a to Brigtht Sky – aplikace, která pomůže odhalit domácí násilí a nabídne bezplatnou pomoc.

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUPCN), která je mezinárodní platformou propojující místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality. ECPA pravidelně oceňuje nejlepší evropský projekt týkající se prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností v oblasti dobré praxe v rámci EU na předem zadané téma. Svého zástupce do této soutěže každoročně vysílá i Česká republika.

Ocenění POL POINTu druhým místem v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality  je pro vedení středočeské policie významné nejen svým vysokým umístěním, ale i pozitivní zpětnou vazbou z pohledu využitelnosti, uplatnitelnosti a efektivnosti této nadstandardní asistované digitální služby ve prospěch veřejnosti.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
28. prosince 2022

vytisknout  e-mailem