Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

POL POINT - kontaktní místo policie

KRAJ - Karlovarská policie zavádí nové bezkontaktní způsoby komunikace občanů s policií. 

  • POPIS PROJEKTU
  • MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
  • JAK SE PŘIPOJIT

POPIS PROJEKTU

Prioritou Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje kraje je zlepšování dostupnosti poskytovaných služeb při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a trestního řízení. Jednou z těchto oblastí je zvýšená ochrana obětí trestných činů, zejména zvlášť zranitelných obětí /nebo viz souvislosti pod článkem č. 1/

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje po vzoru Krajského ředitelství policie Středočeského kraje uvádí do provozu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat  oznámení.  

Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.

Oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání lze podat prostřednictvím technického zařízení POL POINT. Toto zařízením je vybudováno na základech videokonferenčního systému.  Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím bezobslužného zařízení, které je umístěné na označeném kontaktním místě policie, nebo přímo z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou obsluhou vlastního zařízení (personální počítač, notebook, tablet, mobilní telefon).  Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. 

Technické zařízení POL POINT zvyšuje ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení.  Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Takovými činy často bývají nejen znásilnění nebo jiného sexuálního útoky, ale i domácí násilí a další činy, které narušují tělesnou nebo psychickou integritu oběti. Zařízení POL POINT umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty nebo opustit místo svého pobytu. 

Zařízení POL POINT je určeno nejen obětem trestných činů, které byly poškozeny jednáním pachatelů, ale i oznamovatelům, kteří chtějí podat jakékoliv trestní oznámení, přičemž upřednostní výhody videokonferenčního způsobu vedení výslechu.

Vedení výslechu prostřednictvím videokonference POL POINT je v souladu s platnými zákony /nebo viz souvislosti pod článkem č. 2/

Zařízení POL POINT nenahrazuje tísňové volání. V případě tísně, volejte linku 158.

Chcete-li podat oznámení a připojit se do videokonferenčního systému Policie České republiky ze svého zařízení, osobního počítače, zašlete na určenou emailovou adresu základní informaci. Obratem Vám budou na Váš email zaslány přihlašovací údaje a stručné instrukce /nebo viz souvislosti pod článkem č. 3/ k způsobu připojení. Základní informace musí obsahovat Vaše jméno a příjmení, číslo Vašeho občanského průkazu a předmět oznámení.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Karlovarská policie převzala z pilotního projektu POL POINT Krajského ředitelství policie Středočeského kraje dva základní způsoby komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je vybudování místa, které je zřízeno jako bezobslužná místnost, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje.

Tato bezobslužná místnost byla jako první v Karlovarském kraji zřízena v budově Městského úřadu Lázně Kynžvart na Chebsku. V případě, že se občan dostaví na Městský úřad v době provozních hodin, může zazvonit na označený zvonek a po sdělení požadavku je automaticky vpuštěn do místnosti, kde se nachází monitor, který se automaticky zapne a policista z operačního střediska s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Pokud občan nechce využít možnosti videokonferenčního hovoru s policistou, může využít i další možnosti, a to zazvoněním na zvonek spojený s nejbližší služebnou či operačním střediskem policie. Policista na místo následně pošle policejní hlídku, která s ním sepíše oznámení a vyslechne jej. 

                                       PROVOZNÍ HODINY MĚÚ LÁZNĚ KYNŽVART 
Pondělí                               7:30 - 11:00                                         12:00 - 17:00
Úterý                                  7:30 - 11:00                                          12:00 - 14:00
Středa                                7:30 - 11:00                                          12:00 - 17:00
Čtvrtek                               7:30 - 11:00                                          12:00 - 14:00
Pátek                                  7:30 - 11:00                                          12:00 - 13:00

Druhým způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálníhotedy z libovolného technického zařízení (např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

JAK SE PŘIPOJIT

Chcete-li podat oznámení a připojit se do videokonferenčního systému Policie ČR ze svého zařízení, osobního počítače, zašlete na určenou e-mailovou adresu základní informaci. Obratem vám budou na váš e-mail zaslány přihlašovací údaje a stručné instrukce k připojení.

Bližší informace naleznete zde.

vytisknout  e-mailem