Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pol Point slouží občanům Kostelce nad Černými Lesy

KRAJ - Vedení středočeské policie zřídilo další kontaktní místo pro občany - Pol Point - kde mohou občané podat jakékoliv oznámení. Tento nový moderní způsob mají již k dispozici i obyvatelé Kostelce nad Černými Lesy. 

Kostelec nad Černými Lesy, město s bezmála čtyřmi tisíci obyvatel, má ve svém teritoriu kromě policejního oddělení také další, nadstandardní službu středočeské policie, kterou mohou občané využít při jednání s policií.

Obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci, mohou v případě oznámení protiprávního jednání nebo podání jakéhokoliv trestního oznámení využít další alternativu – podání oznámení prostřednictvím asistované digitální služby -  Pol Point.

Jedná se o nový bezobslužný způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně, prostřednictvím Pol Pointu. Ten byl zřízen
a uveden do provozu v budově obvodního oddělení Kostelec nad Černými Lesy, Kutnohorská 745. Nové zařízení i způsob jeho využití již představil středočeský policejní ředitel, brigádní generál Václav Kučera, také starostovi města MVDr. Janu Černému,  který si jej sám vyzkoušel v praxi.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

  • občan zazvoní na zvonek označený POL POINT
  • je vpuštěn do zabezpečené místnosti (kdykoliv ji může opustit, dovnitř se nikdo nedostane)
  • okamžitě s ním naváže kontakt policista prostřednictvím videokonference
  • lze oznámit  jakékoli protiprávní jednání
  • z průběhu oznámení či výslechu se pořizuje nahrávka, která se přikládá ke spisu; není nutné nic podepisovat
  • POL POINT NENAHRAZUJE LINKU 158 (v případě ohrožení života či zdraví je nutné bezodkladně kontaktovat linku 158)

POL POINT – asistovaná digitální služba

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném, protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

V rámci infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně byla vytvořena dvě centrální místa, tzv. OPTO (oddělení příjmu trestních oznámení), která jsou dostupná každý den (o víkendech, svátcích, a to vždy od 8.00 do 22.00 hodin).

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

Tato asistovaná digitální služba je ale budována jako soubor tří základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policií komunikuje.

Občané Kostelce nad Černými Lesy mají k dispozici tzv. bezobslužný Pol Point. Tento druh „Pointu“ je budován v převážné míře v objektech policie (policejní budovy jsou označeny informační tabulí Pol Point a zvonkem s totožným označením). V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa – OPTO (oddělení příjmu trestních oznámení), po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku umožněn policistou. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je tak nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. Videonahrávku s ukázkou využití naleznete na tomto odkazu: https://youtu.be/eXBA42mj59g

Dalším způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou, tzv. poloobslužná. Tato místa jsou zřizována při obecních, či městských úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá zpravidla úředním hodinám obecního úřadu, případně záleží na domluvě s úředníky úřadu. Videonahrávku s ukázkou využití naleznete na tomto odkazu: https://youtu.be/4VNvos40YFY

Posledním, třetím způsobem, je komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (pozn.: osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele. Videonahrávku s ukázkou využití naleznete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=pBLqI9Nou_o

KDE JIŽ POL POINTY FUNGUJÍ

Bezobslužné  Pol Pointy, které jsou zpravidla  budovány v objektech Policie ČR na území Středočeského kraje, jsou již k dispozici na těchto obvodních odděleních:
Karlštejn, Lysá nad Labem, Zruč nad Sázavou, Čechtice, Kostelec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Sadská, Rožmitál pod Třemšínem, Týnec nad Labem, Křinec, Králův Dvůr nad Labem, Dobrovice, Hořesedly, Zdice, Lázně Kynžvart (Karlovarský kraj), Hořesedly, Slaný, Zdice, Sázava a nyní i Kostelec nad Černými Lesy.

Poloobslužné POL POINTY jsou zřízeny v budovách obecních či městských úřadů
Přerov nad Labem, Rudná, Sedlec–Prčice, Lány, Pyšely, Krásná Hora n/Vltavou, Velvary, Kamýk nad Vltavou, Křivoklát, Mladá Boleslav, Stochov.

Pol Pointy - asistovaná digitální služba - vznikly jako pilotní projekt středočeské policie v únoru 2020. Od ledna 2021 fungují kontaktní místa již v rámci rutinního provozu na více jak třech desítkách míst Středočeského kraje (služebny i obecní či městské úřady), rozšířeny jsou
i v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jejich prostřednictvím již občané podali na šest set  oznámení o protiprávním (trestním, či přestupkovém) jednání.

Ucelenou informaci o možnosti využití Pol Pointů naleznete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=GIyheuWH2BM

         

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
14. prosince 2022


 

vytisknout  e-mailem