Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pol Point - Město Touškov

PLZEŇSKÝ KRAJ - Od 5. září rozšiřujeme naše služby veřejnosti, a to prostřednictvím Pol Pointu – bezobslužného kontaktního místa Policie České republiky, které mohou lidé vůbec poprvé v Plzeňském kraji využívat na severním Plzeňsku v Městě Touškově. 

 

Co Pol Point konkrétně znamená a v jakých záležitostech ho lidé mohou využít? 
Pol Point (můžeme přeložit jako policejní bod) je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které snese odkladu.  Veřejnost ho tedy může využít ve všech případech, kdy s ohledem na bezprostřední ohrožení života a zdraví není nutné kontaktovat bezplatnou linku 158. Nenahrazuje tedy tísňové volání, nýbrž se jedná o způsob kontaktu občanů s policisty ve věcech, které by, zjednodušeně řečeno, přišli osobně oznámit na policejní služebnu.  

Jedná se o bezpečné kontaktní místo policie, kde je oznamovateli vytvořeno soukromé a diskrétní prostředí. Lidé ho mohou využít v záležitostech, kdy se sami stali obětí trestného činu a z nejrůznějších osobních důvodů je pro ně nevyhovující dostavit se na policejní služebnu. Z tohoto místa však mohou oznámit i jakékoliv protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli či byli jeho svědkem.

Jak Pol Point funguje?
Jak jsme již výše uvedli, jedná se o bezobslužné místo, jehož návštěva nevyžaduje po oznamovateli žádné nároky a bez jakéhokoliv vlastního kroku může dotyčný ihned na dálku komunikovat s policistou. Před vstupem do Pol Pointu si občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří
do Pol Pointu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena výpočetní technikou a kamerami pro nahrávání úkonů, o čemž je oznamovatel hned na úvod poučen policistou, který se videokonferenčně do místnosti připojí.  Za oznamovatelem, pokud on sám nebude chtít, nikdo jiný vstoupit nemůže a je pouze na něm samotném, kdy se rozhodne rozhovor s policistou ukončit a z Pol Pointu odejít. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně provádět příjem oznámení a rovněž tyto úkony dokumentovat. Přijaté oznámení následně obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat – vše je nahráváno a přiloženo ke spisu.

Jaké jsou přednosti Pol Pointu?
Podání oznámení prostřednictvím Pol Pointu má pro oznamovatele své nesporné výhody, a to efektivní a rychlý kontakt s policistou, pohodlí a úsporu času. Mezi další přednosti patří technické vybavení této místnosti umožňující vzdálený kontakt s policistou (což některé oběti vzhledem k charakteristice protiprávního jednání, které na nich bylo spácháno – např. domácí násilí, znásilnění apod., upřednostní před osobní návštěvou policejní služebny) a rovněž vytvoření bezpečného místa pro oznamovatele. Pozitivum, ne však zcela zásadní, můžeme shledat i v podobě nižší administrativní zátěže pro samotné policisty.  

Kde vznikla myšlenka Pol Pointu?
Vůbec první Pol Point na území České republiky vznikl ve Středočeském kraji v roce 2020, kdy se myšlenka ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. Václava Kučery o této formě rozšířené služby veřejnosti proměnila do pilotního projektu. Nyní jich
ve Středočeském kraji funguje již několik, a to ve třech základních modifikacích. Do současné doby se nám podařilo zprovoznit na tři desítky POL POINTŮ ve Středočeském kraji, včetně tří mobilních a jednoho v Karlovarském kraji. Od počátku roku 2011 je tento systém začleněn do běžného provozu středočeské policie a slouží našim občanům. Součástí tohoto systému je i dohoda s tlumočníky, včetně tlumočníků jazyka znakového, čímž jsme schopni vzdáleně poskytnout pomoc bez jakýchkoliv bariér,“ přiblížil autor projektu a současně ředitel středočeské policie, generál Kučera.  

Dnešního dne spouštíme tuto novou formu služeb pro veřejnost i v Plzeňském kraji. Slavnostního otevření prvního Pol Pointu se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild společně s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
brig. gen. Václavem Kučerou a dalšími významnými partnery.  Krajský policejní ředitel plukovník Vild při příležitosti spuštění prvního Pol Pointu v Plzeňském kraji zdůraznil následující: „Chci ubezpečit širokou veřejnost, že zřízení Pol Pointu naznamená v žádném případě zrušení stávajících obvodních oddělení policie či policejních služeben v Plzeňském kraji. Ty k dispozici lidem stále zůstanou a budou i nadále plnit svou nepostradatelnou funkci. Berme Pol Point „pouze“ jako rozšíření našich služeb, jako alternativu, jako komfortní a rychlou cestu při kontaktu občana s policií, jako moderní nástroj současné doby, který má zpříjemnit naši službu spoluobčanům.“

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci a podporu Krajskému úřadu Plzeňského kraje a poděkování patří při realizaci Pol Pointu také představitelům Města Touškova – především pak paní starostce Bc. Ivetě Zajíčkové, která uvedla: „Myšlenka zřídit Pol Point v našem městě, a tudíž možnost zlepšit služby občanům města i přilehlých obcí, se nám hned zalíbila.  A je skvělé, když je cesta od myšlenky k činům co nejkratší. Ta naše trvala jen tři měsíce a první Pol Point v Plzeňském kraji tak může zahájit svou činnost“.  

Vám, občanům, nabízíme novou službu, kterou může využít v případě potřeby opravdu každý. Přejeme vám, ať nás potřebujete co nejméně, ale pokud tomu tak již bude, neváhejte se na nás obrátit – nově třeba i přes Pol Point.

Kde najdete Pol Point?
První Pol Point v Plzeňském kraji je veřejnosti k dispozici na adrese: Dolní náměstí 49, Město Touškov, a to každý den v týdnu v době
od 08:00 do 22:00 hodin.

Video ze slavnostního otevření: http://www.youtube.com/watch?v=TeofR7TWn6g

https://mapy.cz/s/fehetelenu

 

(Zdroj: www.mapy.cz)

5. září 2022
mjr. Mgr. Pavla Burešová

vytisknout  e-mailem