Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

POL POINT mají k dispozici i občané Mladoboleslavska

KRAJ/MLADÁ BOLESLAV - V rámci Středočeského kraje je zprovozněn již 29tý Pol Point, který nabízí nadstandardní službu občanům v případě podání jakéhokoliv oznámení. 

Občané Mladé Boleslavi, ale i její návštěvníci, mají od konce dubna letošního roku možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT – asistované digitální služby. Speciální místnost je zřízena přímo v budově Magistrátu města Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 69. Občané mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.

Nově zřízený POL POINT představil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, brigádní generál Václav Kučera, primátorovi města Mladá Boleslav, MUDr. Raduanu Nwelatimu, který byl jako první, kdo si připojení prostřednictvím POL POINTu vyzkoušel v praxi.

POL POINT zřízený na Magistrátě města Mladá Boleslav je poloobslužný.Základní funkce systému zajišťují pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám magistrátu, místnost tak mohou občané využívat v těchto dnech a časech:

Pondělí, středa:          8.00 - 17:00
Úterý:                         8:00 - 15:00
Čtvrtek:                      8:00 - 15:30               

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

A CO JE VLASTNĚ POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení.  „POL POINT – kontaktní místo policie“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě (o víkendech, i svátcích) obsazeno policistou od 8:00 do 22:00 hodin, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE (projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, qr bezobslužná místnost.pngvznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních/městských úřadech – jako nyní na Magistrátě města Mladá Boleslav, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. qr mu.pngV případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu. Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese:https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického zařízení(např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti qr sk.pngspojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu nebo na adrese:https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o


Cílem projektu POL POINT je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení jeho aktuálního problému. Občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se zkontaktují s policií. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních/městských úřadech.

POL POINT zřízený na Magistrátě města Mladá Boleslav je již 29tým v rámci Středočeského kraje. Více o projektu a místech, kde je mohou občané v rámci kraje využívat, naleznete na oficiálních stránkách středočeské policie: www.policie.cz/polpoint.

Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
2. května 2022

vytisknout  e-mailem