Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pol Point - Folmava

PLZEŇSKÝ KRAJ - Od úterý 11. října může veřejnost využívat další bezobslužné kontaktní místo Policie ČR - tzv. Pol Point, a to v blízkosti hranic s Německem. 

Téměř po měsíci, kdy jsme otevřeli vůbec první Pol Point na území Plzeňského kraje v Městě Touškově, jsme zřídili a dne 11. října zahájili provoz druhého bezobslužného kontaktního místa Policie České republiky – Pol Pointu na Folmavě.

Slavnostního otevření Pol Pointu se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild společně se starostou obce Česká Kubice p. Radkem Gerbergem. Pan ředitel Vild uvedl, že právě otevření bezobslužného kontaktního místa Policie ČR v blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německo vnímá jako jeden z kroků, jak zpřístupnit a ulehčit občanům kontakt s policií hned při příjezdu na území České republiky nebo odjezdu z ní. Rovněž připomněl hlavní myšlenku celého projektu, kterou je moderní forma rozšíření našich služeb umožňující rychlou a efektivní komunikaci občana s policií.

Co Pol Point konkrétně znamená a v jakých záležitostech ho lidé mohou využít?

Pol Point (můžeme přeložit jako policejní bod) je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které snese odkladu.  Veřejnost ho tedy může využít ve všech případech, kdy s ohledem na život a zdraví není nutné kontaktovat bezplatnou linku 158.  Nenahrazuje tedy tísňové volání, nýbrž se jedná o způsob kontaktu občanů s policisty ve věcech, které by, zjednodušeně řečeno, přišli osobně oznámit na policejní služebnu. 

Jedná se o bezpečné kontaktní místo policie, kde je oznamovateli vytvořeno soukromé a diskrétní prostředí. Lidé ho mohou využít v záležitostech, kdy se sami stali obětí trestného činu a např. z nejrůznějších osobních důvodů je pro ně nevyhovující dostavit se na policejní služebnu. Z tohoto místa však mohou oznámit i jakékoliv protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli či byli jeho svědkem.

Jak Pol Point funguje?

Jak jsme již výše uvedli, jedná se o bezobslužné místo, jehož návštěva nevyžaduje po oznamovateli žádné nároky a bez jakéhokoliv vlastního kroku může dotyčný ihned na dálku komunikovat s policistou. Před vstupem do Pol Pointu si občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří do Pol Pointu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena výpočetní technikou a kamerami pro nahrávání úkonů, o čemž je oznamovatel hned na úvod poučen policistou, který se videokonferenčně do místnosti připojí.  Za oznamovatelem, pokud on sám nebude chtít, nikdo jiný vstoupit nemůže a je pouze na něm samotném, kdy se rozhodne rozhovor s policistou ukončit a z Pol Pointu odejít. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně provádět příjem oznámení a rovněž tyto úkony dokumentovat. Přijaté oznámení následně obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat – vše je nahráváno a přiloženo ke spisu.

Jaké jsou přednosti Pol Pointu?

Podání oznámení prostřednictvím Pol Pointu má pro oznamovatele své nesporné výhody, a to efektivní a rychlý kontakt s policistou, pohodlí a úsporu času. Mezi další přednosti patří technické vybavení této místnosti umožňující vzdálený kontakt s policistou (což některé oběti vzhledem k charakteristice protiprávní jednání, které na nich bylo spácháno – např. domácí násilí, znásilnění apod., upřednostní před osobní návštěvou policejní služebny) a rovněž vytvoření bezpečného místa pro oznamovatele. Pozitivum, ne však zcela zásadní, můžeme shledat i v podobě nižší administrativní zátěže pro samotné policisty. 

Kde vznikla myšlenka Pol Pointu?

Vůbec první Pol Point na území České republiky vznikl ve Středočeském kraji v roce 2020, kdy se myšlenka ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. Václava Kučery o této formě rozšířené služby veřejnosti proměnila do pilotního projektu. Nyní jich ve Středočeském kraji funguje již několik, a to ve třech základních modifikacích.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci a podporu představitelům obce České Kubice – především pak panu starostovi Radku Gerbergovi. 

http://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=11234759&ds=1&x=12.8514140&y=49.3426912&z=17

Horní Folmava 63
 

(Zdroj: www.mapy.cz)

mjr. Mgr. Pavla Burešová
11. října 2022

Odkazy do noveho okna

Pol Point Folmava

Pol Point Folmava 

Detailní náhled

Pol Point Folmava

Pol Point Folmava 

Detailní náhled

Pol Point Folmava

Pol Point Folmava 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem