Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pokyny policistů na křižovatkách

KLATOVSKO - Jak vyřešit křižovatku s policistou? Pro některé účastníky silničního provozu - velký problém. 

Policisté při řízení křižovatek zjišťují, že převážná většina řidičů i ostatních účastníků silničního provozu, neumí správně reagovat na jejich pokyny.

V měsíci dubnu letošního roku v Klatovech, na křižovatce ulic Tyršova x Vrbova x Podbranská, za přítomnosti Policie České republiky se uskutečnil výcvik příslušníků vojenské pořádkové služby. Cílem tohoto výcviku byl praktický nácvik řízení provozu na pozemních komunikacích, tedy osvojení si postojů a pokynů používaných při řízení křižovatky.

Praktické části výcviku pak předcházela ukázka řízení provozu policistou ve služebním stejnokroji. Jaké nemilé překvapení čekalo na přítomné policisty z dopravního inspektorátu Klatovy? Drtivá většina všech účastníků silničního provozu nerozuměla pokynům osoby řídící provoz na křižovatce, kdy opravdovým zděšením bylo chování chodců.

S velkou nadsázkou šlo jen konstatovat, že na křižovatce v uvedenou chvíli  docházelo téměř k hromadnému ublížení na zdraví. Chodci skákali před projíždějící vozidla, řidiči reagovali na osobu řídící křižovatku až při konfrontaci „face to face“ na předním skle a cyklista se křižovatce klidně vyhnul jízdou po chodníku.  A to všechno za doprovodu neutichajícího a pronikavého zvuku píšťaly.

Jakým blahem bylo pro přítomné, když se na místě zjevila autoškola. Tu jedinou se dalo vyzdvihnout nad všemi účastníky, a tak nezbývá než smeknout před budoucími řidiči.

Jak vyřešit křižovatku s policistou?

 • V první řadě je potřeba připomenout, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.
 • Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty ve služebním stejnokroji také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.
 • Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Nejste-li si jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.
 • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
 • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.

Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:

 • Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo. 
 • Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
 • Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
 • Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.
 • Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.
 • Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.

Pokud si nezapamatujete tato jednoduchá pravidla, pak raději zastavte nebo stůjte.

Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě.

Nepodceňujte naše rady, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.

Neohrožujte svůj život a už vůbec život a zdraví ostatních.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyobrazení

Význam

Stůj!

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zádům policisty.

Pozor!

„Pozor!“ pro všechny řidiče.

Volno!

„Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.

Stůj!/Volno!

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty.
„Volno!“
1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo,
2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo,
3. pro chodce přecházející za zády policisty.

Zpomalit jízdu!

„Zpomalit jízdu!“

Zrychlit jízdu!

„Zrychlit jízdu!“

nprap. Ladmanová Dana

npor. Mgr. Kalivoda Jan

10. května 2018 

vytisknout  e-mailem