Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

„Poklepání základního kamene“

U příležitosti zahájení výstavby nového moderního policejního výcvikového centra v Kutné Hoře se sešli významní hosté, aby oficiálně stavbu zahájili. 

V objektu bývalých vojenských kasáren Žižkov v Kutné Hoře se dne 22. září 2021 sešli vrcholní představitelé Policie ČR, zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, velvyslanectví Norského království v Praze i zástupci zhotovitele stavby, aby slavnostně poklepali na základní kámen a představili veřejnosti realizaci významného projektu. K dnešnímu slavnostnímu setkání vedla ale dlouhá cesta.

Potřeba specializovaného policejního vzdělávání v kvalitních školících, konferenčních a výcvikových prostorech vznikla již před několika lety díky dynamicky se vyvíjející bezpečnostní situaci ve světě. Na tento nepříznivý vývoj musí bezpečnostní složky, a to nejenom v České republice, samozřejmě pružně a efektivně reagovat. Již v roce 2017 tedy vedení Policie ČR a zejména vedení Útvaru policejního vzdělávání vedlo diskuzi o místě a charakteru takového objektu.  Nevyužívané budovy bývalých chátrajících kasáren se pro realizaci záměru přímo nabízely. V roce 2018 již probíhaly přípravné fáze od studií využitelnosti, vypořádání majetkových vztahů až po investiční záměr. Následovala příprava k vyhotovení projektové žádosti k přestavbě budov. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti bylo ale od počátku zřejmé, že k realizaci projektu je nezbytně nutné zajistit jeho financování, což se podařilo prostřednictvím Fondů EHP a Norska.

Projektová žádost byla schválená 17. 7. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 99 297 918 Kč, z toho výše grantu norských finančních prostředků je 72,25%, což je 71 742 746 Kč. Zbývajících 27,75% bude uhrazeno ze státního rozpočtu (tedy 27 555 172 Kč).

Zejména díky Odboru finančních mechanizmů a strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky jako Zprostředkovatele programu Vnitřní věci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 se tedy podařilo finanční prostředky získat a stavba může začít.

Objekt bude v budoucnu sloužit jako školící tréninkové centrum a výcviková základna Policie ČR. Nejen policistům, ale i subjektům státní správy a veřejnosti, poskytne potřebné podmínky pro organizaci didaktických, tréninkových i mezinárodních výcviků, pořádání konferencí, cvičení, školení policistů a policejních instruktorů, vzdělávací činnosti v rámci celoživotního vzdělávání atd. V současné etapě se jedná o rekonstrukci budov k zajištění ubytování, výcviku, školení a konferenčních prostor. Vedle budov dojde i rekonstrukci vjezdu do areálu, úpravě zpevněných ploch, rekonstrukci oplocení, inženýrských sítí a sadovým úpravám. Zajímavou novostavbou v areálu bude nový venkovní multifunkční cvičební polygon, jehož parametry by měly být srovnatelné s překážkovou dráhou využívanou v rámci NATO. Stavební část projektu je plánována od září 2021 do konce roku 2022. Je důležité zmínit, že revitalizaci areálu od počátku plně podporuje i vedení města Kutná Hora.

Významní hosté, kteří se slavnostního setkání zúčastnili a poklepali základní kámen:

  • J.E.p.Robert KVILE - velvyslanec Norského království v Praze
  • Ing. Vilibald KNOB – náměstek ministra vnitra pro sekci ekonomiky a provozu
  • plk. Ing. Michal Keřka – náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku
  • RNDr. Ivo Ryšlavý - ředitel Odboru finančních mechanismů strukturálních fondů MV
  • plk. JUDr. David Fulka – ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy PČR  
  • Ing. Milan Grohmann  - náměstek Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
  • Ing. Josef Viktora – starosta Města Kutná Hora
  • Ing. Jaroslav Ševela - výkonný ředitel dodavatelské společnosti

ENGLISH VERSION

pplk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, publicistka projektu
 

Odkazy do noveho okna

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

Poklepání základního kamene

Poklepání základního kamene 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem