Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pohyb chodců na pozemních komunikacích

Žadatel se domáhal poskytnutí informace, „jestli osoby pohybující se ve tmě ve vesnici musí být taky řádně označeny reflexním páskem“. 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informaci:

Ustanovení § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném a účinném znění uvádí: „Pohybuje-li se chodec mimoobec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že chodec pohybující se za snížené viditelnosti (ve tmě) uvnitřobce označené dopravními značkami IS 12a a IS 12b není povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu.

Policie České republiky nicméně z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu doporučuje chodcům za snížené viditelnosti mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu nejen mimo obec, ale i uvnitř obce, umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

PhDr. Jiří Vokuš, 5. května 2016

vytisknout  e-mailem