Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Podvodníci znovu útočí na seniory

KRAJ VYSOČINA: Legenda "vnuk" se objevila na Vysočině 

V tomto týdnu se v našem kraji znovu pokusili neznámí pachatelé v několika případech vylákat ze seniorů peníze pod legendou „vnuk“. Policistům se díky důkladné operativní činnosti podařilo tyto seniory včas varovat a tím zabránit tomu, aby nenaletěli podvodníkům, kteří po nich chtěli peníze. Policisté proto znovu apeluji na všechny seniory, aby byli při telefonických hovorech s neznámými lidmi obezřetní a vždy si  pečlivě ověřili s kým po telefonu skutečně hovoří, a to zvláště v případě, kdy po nich neznámý volající požaduje peníze. A to i tehdy, když se volající snaží představit se jako blízký příbuzný seniora nebo kamarád příbuzného. Dříve než předají někomu nějaké peníze, aby si pečlivě ověřili, zdali jejich blízký o nějakou pomoc žádá.

Páchání této formy trestné činnosti – lákání peněz po starých lidech po telefonu – má stále stejný scénář. Pachatelé si najdou na seniora číslo pevné linky v telefonním seznamu, poté mu zavolají a vydávají se za vnuka nebo vnučku. Cíl je jediný, a to pod falešnou záminkou vylákat finanční hotovost. Pachatelé velmi často uvedou, že jsou v tíživé životní situaci a že potřebují poskytnout určitý obnos peněz. Většinou tvrdí, že pro peníze pošlou nějakého kamaráda nebo známého. Nikdy si pro peníze ale nepřijdou sami. Seniorům proto radíme, aby po takovémto telefonátu ihned kontaktovali vnuka, který původně volal, nebo se obrátili na nejbližší členy rodiny. V případě, pokud zjistí, že nikdo z rodiny nevolal, tak je velmi důležité celou událost ihned oznámit na nejbližší policejní služebnu nebo na linku tísňového volání 158.

Nápad této trestné činnosti se v posledních letech sice výrazně snížil. Zásluhu na tom má zejména cílená prevence ze strany policie, která je z velké části zaměřena na osaměle žijící a pohybově omezené seniory. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v rámci besed a přednáškové činnosti snaží napříč celým krajem zvýšit právní vědomí seniorů, kteří bydlí především na malých vesnicích, odlehlých částech měst a také těm seniorům, kteří se již obětí trestného činu stali.

Podvodníci ale využívají i jiných legend. Mohou se vydávat například za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.

Policisté by v této souvislosti chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, velice obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požádal a v žádném případě je nepředávat někomu jinému. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko toho, že senior o své úspory přijde.

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře připravení a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem. V případě jakéhokoliv podezření na páchání této trestné činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte policii na tísňové lince 158.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

16. prosinec 2019

vytisknout  e-mailem