Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Podvodné vylákání dotace

PARDUBICKÝ KRAJ - Kriminalista z odboru hospodářské kriminality SKPV obvinil čtyři muže. 

 

Policisté pardubické hospodářské kriminálky řeší případ podvodného vylákání tzv. evropské dotace. V minulých dnech po důkladném prověření zahájili trestní stíhání čtyř mužů-podnikatelů ve věku od 40 do 51 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 trestního zákoníku.

Policie se začala věcí zabývat již roce 2016, a to na základě podání Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.   Souběžně tak probíhalo daňové i trestní řízení, ale rovněž i činnost oddělení kontroly zvláštních činností FÚ pro Pardubický kraj.  Mravenčí prací kriminalistů se ve spolupráci s těmito dvěma součástmi Finanční správy podařilo odhalit, jakým způsobem k nezákonnému vylákání dotace došlo.

Hlavní postavou celé kauzy je jednatel obchodní společnosti z Chrudimska, který po domluvě a ve spolupráci s dalšími třemi muži, vymyslel a zrealizoval plán, jak podvodným způsobem získat a následně neoprávněně použít finanční prostředky ve výši 16,4 mil. Kč představující dotaci určenou k financování pořízení nové technologie a financovanou z Evropského fondu regionálního rozvoje. Konkrétně byla dotace určena na pořízení dvou kusů plnících linek a jednoho kusu vyfukovacího stroje na HDPE lahve. Nutno podotknout, že linky se fakticky skládají z celé řady strojních zařízení, přičemž se jedná o specifická zařízení, která mají být schopna plnit svou funkci v agresivním chemickém prostředí (kyseliny).

Jmenování s vědomím, že dodávka strojního zařízení v rámci předmětného projektu zčásti neproběhne vůbec a zčásti bude obchodní společnosti dodáno výrobní zařízení s jinými technickými vlastnostmi a parametry, předstírali existenci řetězových obchodních transakcí (nákupu a prodeje), pomocí nichž uměle navyšovali cenu těchto zařízení tak, že několikanásobně převýšila cenu obvyklou. To činili s jediným cílem – získat co nejvyšší dotaci, aby její výše plně pokryla celkové skutečně vynaložené náklady na pořízení strojního zařízení. Navíc tak mohli větší část dotace použít pro jiné než deklarované účely. 

Obvinění si počínali důsledně a za účelem předstírání uskutečnění dodávek strojního zařízení, jež však ve skutečnosti nikdy dodáno nebylo, společně vytvořili či obstarali fiktivní smluvní dokumenty a účetní doklady o dodávkách zboží. Taktéž obstarali fiktivní dokumenty k původu stávajících strojů a strojních zařízení, když např. předstírali odprodej části původních zařízení, které měly být nahrazeny zařízením z dotace, na společnost působící na Slovensku. Hlavní obviněný, který vše řídil, ve snaze znemožnit pracovníkům finanční správy a orgánům činným v trestním řízení zjistit pravý stav věci, dokonce vyhotovil nebo nechal vyhotovit k jednotlivým strojům tvořícím výrobní linku návody k obsluze a další dokumenty obsahující nepravdivé informace o původu těchto strojů.

K prokázání trestné činnosti provedli policisté hned několik prohlídek jiných prostor ke zjištění, jaká zařízení se v areálu společnosti hlavního obviněného aktuálně nachází.  Vzhledem ke specifiku samotných zařízení vyžádali kriminalisté řadu odborných vyjádření a expertních znaleckých zkoumání, a to včetně takových odvětví jako chemie, fyzikální chemie, mechanoskopie, strojírenství, ekonomie, písmoznalectví, daktyloskopie. Provedli též výslechy desítek osob, včetně cizích státních příslušníků např. z Itálie či Polska, a zajistili řadu písemných podkladů. O rozsahu dokazování mimo jiné svědčí i to, že nyní, v počátku vyšetřování, čítá spis cca 2000 listů. V neposlední řadě podrobně analyzovali bankovní převody mezi jednotlivými společnostmi, které vedlo ke zjištění, že kupní cena za přeprodávané technologie nebyla nikdy reálně uhrazena. Zdání úhrady měl vyvolat obviněnými vytvořený řetězec fiktivních půjček a kolotoč bankovních transakcí.

S ohledem na fakt, že se obvinění neoprávněně obohatili, provedli policisté i důkladné finanční šetření a po zjištění, že samotný výnos – vylákanou dotaci – již není možné dohledat, přistoupili k zajištění majetku obviněných – především peněz na bankovních účtech a nemovitostí, a to až do výše způsobené škody.

V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody v délce trvání 5-10 let.

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

plk. Mgr. David KAKRDA
zástupce vedoucího odboru hospodářské kriminality SKPV Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

vytisknout  e-mailem