Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání v trestním řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1. Zda je nějakým interním aktem (např. pokynem policejního prezidenta) provedena (blíže upravena) povinnost dle § 59 odst. 2 trestního řádu (TŘ) sepisovat v přípravném řízení podání ústně do protokolu či náležitosti takového protokolu?

2. Zda jsou nějakým interním aktem blíže vymezeny či určeny ty „policejní orgány“, které mají v přípravném řízení sepisovat podání ústně do protokolu (příslušné policejní orgány) dle § 59 odst. 2 TŘ? A pokud ano, jakým aktem a jakým způsobem?

3. Zda v rámci Policie České republiky existuje vzor či vzorový formulář pro protokol o ústním podání dle § 59 odst. 2 TŘ? A pokud ano, jakým aktem či jakým způsobem je definován?

4. Zda je nějakým interním aktem (např. pokynem policejního prezidenta) provedena (blíže upravena) povinnost dle § 59 odst. 4 TŘ sepisovat protokol o trestním oznámení či náležitosti takového protokolu?

5. Zda v rámci Policie České republiky existuje vzor či vzorový formulář pro protokol o ústním trestním oznámení dle § 59 odst. 4 TŘ? A pokud ano, jakým aktem či jakým způsobem je definován?

6. Jakým způsobem je vymezen okruh souborových formátů (např. PDF, DOCX), v nichž Policie České republiky přijímá elektronická podání, zvláště v souvislosti s trestním řízením? Zda k tomu existuje nějaký interní akt (např. pokyn policejního prezidenta), který by tento okruh vymezoval? Z čeho tento okruh vychází?

7. Zda existuje aktuální statistika (a pokud ano, jaká) či odhad (a pokud ano, jaký):

a. počtu všech trestních oznámení přijatých Policií České republiky;

b. podílu trestních oznámení přijatých Policií České republiky učiněných písemně, případně v rámci toho v listinné, nebo v elektronické podobě, a poklesu či růstu tohoto podílu v čase;

c. podílu trestních oznámení přijatých Policií České republiky učiněných ústně a poklesu či růstu tohoto podílu v čase;

d. podílu trestních oznámení přijatých Policií České republiky učiněných anonymně a poklesu či růstu tohoto podílu v čase?“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.

Pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení (dále jen „PPP č. 103/2013“). Viz Část pátá uvedeného interního aktu řízení

Ad 2.

Viz PPP č. 103/2013, Část první.

Ad 3.

Policie České republiky používá vzorový formulář „Protokol o trestním oznámení“. Formulář je definován zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz Hlava třetí, Oddíl druhý.

Ad 4.

Viz ad 1., ad 3.

Ad 5.

Viz ad 3.

Ad 6.

Policie České republiky přijímá elektronická podání zaslaná cestou datové schránky ve formátu PDF (tj. ve formátu, do kterého je při zaslání datovou schránkou převeden každý dokument) a elektronická podání zaslaná na elektronickou adresu podatelny ve všech běžně užívaných formátech (viz https://www.policie.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx). Příjem datových zpráv upravuje pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád.

Ad 7. a., b., c., d.

Informační systém statistiky kriminality ani jiný informační systém provozovaný Policií České republiky neeviduje statistické údaje o počtu trestních oznámení přijatých Policií České republiky, tj. ani statistické údaje o počtu trestních oznámení učiněných písemně, učiněných ústně a učiněných anonymně. Žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu vést takovou statistiku nebo pořizovat takové odhady. Jestliže povinný subjekt nedisponuje požadovanými informacemi, aniž by byl povinen jimi disponovat, nemůže je žadateli poskytnout.

     
PhDr. Jiří Vokuš, 18. září 2020

vytisknout  e-mailem