Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Co jsou PNR data?

PNR data (Passenger Name Record, tj. údaje jmenné evidence cestujících) jsou údaje z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (např. jméno a příjmení, datum rezervace, datum zamýšlené cesty, adresa, informace o způsobech platby, informace o cestovní agentuře, informace o zavazadlech atd. Blíže viz přílohu I směrnice). Letecké společnosti s těmito daty již nyní pro komerční účely pracují. Nové je tedy využívání těchto dat orgány vymáhajícími právo. Policie ČR již dlouhodobě pracuje s tzv. API daty (Advance Passenger Information), což jsou předběžné údaje o cestujících. API data obsahují např. jméno a příjmení každého cestujícího, jeho datum narození, státní příslušnost, a druh a číslo cestovního dokladu, jímž osoba prokazuje svoji totožnost. Více informací o API datech naleznete na stránkách Ředitelství služby cizinecké policie. PNR data umožní v dostatečném předstihu posoudit cestujícího z bezpečnostního hlediska, což bezpečnostním složkám napomůže v účinnějším boji s terorismem a závažnou trestnou činností, tak jak je definována v příloze č. 2 směrnice. Mezi akcentované přínosy tohoto opatření je např. boj s fenoménem tzv. zahraničních bojovníků či odhalování obchodů s lidmi.

Slovníček pojmů:

Zkratka Plný název
API Advanced Passenger Information
DCS Departure Control System
FTP File Transfer Protocol
GDS Global Distribution System
IATA International Air Transport Association
ICAO International Civil Aviation Organisation
PADIS Passenger and Airport Data Interchange Standards
PAXLST Passenger List
PNR Passenger Name Record
PNREXC PADIS PNR Data Exchange
SSI/SSR Special Service Information/Special Service Request
SSL Secure Socket Layer – refers to TLS v1.1
TDN Travel Document Number
TLS Transport Layer Security
UN/EDIFACT United Nations/EDI for Administration, Commerce and Trade

vytisknout  e-mailem