Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Personální změny v rámci KŘP Libereckého kraje

KRAJ - Krajský ředitel, plukovník Husák, vyhověl žádostem služebních funkcionářů 

Dne 14. listopadu 2016 se konala pravidelná porada krajského ředitele policie Libereckého kraje, na které její představitel, plukovník Vladislav Husák, hodnotil nejen práci policistů zařazených na útvarech v působnosti krajského ředitelství, ale sdělil i personální změny týkající se vedení některých služebních pozic. Ty nabydou platnosti 15. listopadu 2016.

Počínaje 15. listopadem 2016 dojde k těmto personálním změnám:

  • současný NŘ pro vnější službu plk. Ing. Pavel Langr povede Územní odbor Jablonec n/N (dále jen „ÚO“);
  • současný vedoucí ÚO Jablonec n/Nisou plk. Mgr. Bc. Petr Šikola povede Odbor služby pořádkové policie KŘP Libereckého kraje (dále jen „OSPP);

Na uvolněnou funkci náměstka krajského ředitele pro vnější službu KŘP Libereckého kraje bude vyhlášeno výběrového řízení. Do doby vybrání vhodného kandidáta, který bude splňovat veškeré požadavky kladené na tuto funkci, bude výkonem funkce náměstka krajského ředitele pro vnější službu dočasně pověřen současný vedoucí Územního odboru Liberec, plukovník Mgr. Kurt Malina.

Všechny tyto personální změny byly iniciovány na základě vlastních žádostí jednotlivých služebních funkcionářů.  Policejní ředitel, plukovník Husák, se všemi žádostmi velmi důsledně zabýval již několik týdnů a nyní přistoupil k jejich realizaci.

Oběma služebním funkcionářům, jak plukovníku Langrovi, tak plukovníku Šikolovi, poděkoval policejní ředitel za práci, kterou odvedli od zrodu krajského ředitelství (r. 2010) a která byla přínosem a ku prospěchu krajské policie. „Policie ČR je dynamický útvar, dynamická struktura. Mým úkolem je vytvářet dobré podmínky pro výkon služby a dát jasný signál, že je zde stálá potřeba  pracovat a postupovat patřičně kvalitně. A to v sobě nese ruku v ruce i pozitivní kariérní posuny. Oběma mým kolegům přeji mnoho zdaru na nových pozicích a současně je mohu ubezpečit, že mají moji veškerou podporu,sdělil krajský ředitel plukovník Husák.

Rovněž oba dva služební funkcionáři poděkovali krajskému řediteli za vstřícnost a ochotu při řešení jejich žádostí. Změnu vnímají jako pozitivní, ve prospěch policie.

Jedná se o první personální změny, které krajský ředitel, plukovník Vladislav Husák, za dobu svého více jak tříletého působení ve vedení policie Libereckého kraje, provedl.

 

mjr. Bc. Vlasta Suchánková
vedoucí Odělení tisku a prevence 
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem