Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PDP1 „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě..."

 

Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech
Věcný gestor: Útvar policejního vzdělávání a služební přípravyNorway_grants@4x.png
Ředitel projektu: plk. JUDr. David FULKA, MBA
Manažer projektu: plk. Mgr. Karel AGH
Plán ukončení projektu: 30. dubna 2024
Plánovaný grant: 1 255 454 €, 32 014 077 CZK
Konečný uživatel: Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

Popis projektu: Předmětem projektu je proškolení policistů, specialistů a lektorů cílové skupiny a   zaměstnanců veřejné správy v oblasti boje proti trestné činnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany lidských práv formou vzdělávacích kurzů. Bude vytvořena publikace s názvem „Dodržování lidských práv v souvislosti s omezováním osobní svobody příslušníky Policie ČR“ a metodika/školící modul určený pro školení seniorů ke zvýšení jejich mediální gramotnosti.

Projekt zlepší současný vzdělávací a výcvikový systém PČR díky rozšíření o tři nové výcvikové programy související s oblastí lidských práv, prevence zločinnosti a zlepšování efektivity policejního systému.

Projekt podpoří zlepšování schopností a dovedností PČR a příslušných zaměstnanců veřejné správy, kteří se potýkají s neustále se měnící bezpečnostní situací, rostoucí agresivitou, národní a mezinárodní zločinností. V rámci projektu jsou zařazeny aktivity, které proběhnou s policisty vysoce specializovaného elitního útvaru – Útvaru rychlého nasazení (dále jen „ÚRN“) se subjekty z donorského státu – s norskými kolegy z jednotky Delta z Osla. Mezi českou a norskou stranou byla podepsána Partnerská smlouva, která se týká realizace 4 aktivit v rámci projektu. Jedná se o součinnostní mezinárodní cvičení, které se uskuteční v ČR, další bude probíhat na území Norska. Dalšími společnými aktivitami jsou 2 společné kurzy v rámci CBRN, jichž se v ČR zúčastní i norští policisté.

Dojde k posílení  spolupráce, výměně zkušeností a informací, sdílení dobré praxe  a know-how mezi českými a norskými policisty.

Klíčové dokumenty je možné shlédnout na webové stránce: https://www.eeagrants.cz
(Najdete zde metodiky, pokyny, programové dohody, memoranda a nařízení  a mnoho dalších zajímavých informací…)

vytisknout  e-mailem