Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PDP 4 „Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány ÚS“

Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávyNorway_grants@4x.png
Věcný gestor: Ředitelství pro podporu výkonu služby
Ředitel projektu: plk. Mgr. Pavel OSVALD
Manažer projektu: Bc. Monika Menčíková
Plán ukončení projektu: 29. února 2024
Plánovaný grant: 395 934 €, 10 096 317 CZK
Konečný uživatel: Policie ČR

Popis projektu: Projektu přispívá k posílení výměny informací a policejního vzdělávání prostřednictvím efektivně nastaveného souboru klíčových aktivit, které zahrnují realizaci mezinárodní konference v rámci členství Policie ČR v Asociaci evropských policejních vysokých škol, dále prostřednictvím workshopů pro experty policejní psychologie a v neposlední řadě prostřednictvím plnění smlouvy o partnerství s donorskou stranou a pořízení nezbytného vybavení pro efektivní fungování anti-konfliktního týmu Policie ČR.  Projekt na základě jedné z klíčové aktivit posílí zároveň komunikaci mezi státní policií a územní samosprávou (zejména s obecní policií), neboť toto bylo zjištěno jako slabé místo Policie ČR na národní úrovni.

Klíčové dokumenty je možné shlédnout na webové stránce: https://www.eeagrants.cz
(Najdete zde metodiky, pokyny, programové dohody, memoranda a nařízení  a mnoho dalších zajímavých informací…)

vytisknout  e-mailem