Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Integrované operační středisko

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.70557 

 

 

Integrované operační středisko

 

Název projektu: Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.70557

Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby

Oblast podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Realizace projektu: 11/2010 – 11/2015

Rozpočet projektu:

Celkové schválené způsobilé výdaje projektu činí

29.235.284,- Kč

100 %

Z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

4.385.293,- Kč

15 %

Z toho strukturální fondy EU – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

24.849.991,- Kč

85 %

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil dílčí/ specifické cíle – zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události, zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události, zvýšit účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšit přehled o operační situaci, zkrátit přepravní časy sil a prostředků, zajistit interoperabilitu na úrovni krajů, zajistit podporu přesunu a nasazování sil a prostředků, zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení, zálohování operačních středisek, zajistit operátorská pracoviště a technologické zázemí.

 

Projekt je připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkající se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti integrace operačních středisek jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR z územního a technologického hlediska. Zároveň je dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS).

 

Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje stanovenou podporovanou aktivitu písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.

 

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část je financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

 

Praktická realizace:

 

V rámci projektu došlo k pořízení nové technologie pro operační řízení, umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operativní situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

 

Výsledky projektu:

Byla provedena integrace informačních a komunikačních technologií na operačním středisku IZS.  

Byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS. Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií je tímto zajištěna vyšší úroveň interoperabilitu základních složek IZS a je dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

 

www.strukturalni-fondy.cz/iop

vytisknout  e-mailem