Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - nález střeliva

Č. j. KRPU-69638-4/ČJ-2020-0400IZ-LT 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu střeliva

       Oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

„ střeliva - 1 ks náboje ráže 7x65 R, Sellier Bellot“

      K nálezu náboje došlo dne 28.04.2020, kdy náboj byl nalezen na travnaté ploše za Azylovým domem ul. Marie Pomocné 48, Litoměřice. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník náboje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník  náboje se může o náboje přihlásit na oddělení správního řízení - pracoviště v Litoměřicích, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Eliášova 7, Litoměřice v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Střelivo zde bude uloženo po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět

do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: 

http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.                                                                         

Zveřejněno dne: 28.4.2020

Zpracoval:
nprap. Lucie Rolfová
tel. 974 436 301

por. Ing. Lukáš Halml

komisař

vytisknout  e-mailem