Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Elif Kendall Okon

Č. j. KRPK-96733-121/TČ-2022-190372 

                                                                                                                                                                               JID: PCR19ETRfo28177366
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-96733-121/TČ-2022-190372                                                                                                          Karlovy Vary 10. července 2024
                                                                                                                                                                                                      Počet stran: 1 
                                                                                   

                                                                                     Oznámení veřejnou vyhláškou 
 
                                                                       (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                               Policie České republiky , Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie 
                                                                                                     oznamuje 
 
Veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě Elif Kendall Okon, 
 
 
že má na Odboru služby kriminální policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uloženou písemnost vedenou pod č.j. KRPK-96733-118/TČ-2022-190372. Vzhledem k tomu, že jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit , jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupil Odbor služby kriminální policie Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. 
 
Písemnost si lze vyzvednou u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hod . v případě, že si výše jmenovaná písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dílkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

             Zpracoval:
por. Bc. Michaela Honzíková                                                                                                                                       mjr. Ing. Vladimír Kovanda
           974 366 505                                                                                                                                                               vedoucí oddělení
        
Vyvěšeno: 10.7.2024
Sejmuto dne 25.7.2024

vytisknout  e-mailem