Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Maryan FEDORA, 20.07.1984, Ukrajina  

 

Policie České republiky
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem
Inspektorát cizinecké policie Chomutov
                      skupina povolování pobytu                 
                            Beethovenova 5689 – Kord č. 2, 430 01 Chomutov  
(974443158, fax 974443160,*: E-mail:cv.rcppocpp@pcr.cz
 
č.j. CPUL-4674-4/UL-III-CI-2007                                                                   Chomutov 30. července 2008                                                                              
 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
 
            Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústi nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Chomutov, skupina povolování pobytu, jako orgán příslušný dle § 164 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, panu/í:
Jméno a příjmení: Maryan FEDORA
Datum a místo narození: 20.07.1984 v Pereminske
Na území ČR hlášen pobyt na adrese: Chomutov, Edisonova 3440
Státní občanství: Ukrajina
kterému byl dle § 32 odst.2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v tomto správním řízení ustanoven opatrovník paní Gonchar Elizaveta, nar. 19.03.1960, státní příslušnost Ukrajina, trvale bytem Chomutov, Výletní 5260, neboť se mu z důvodu neznámého pobytu prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.
 
           Správní orgán veřejnou vyhláškou výše uvedenému cizinci jako účastníku řízení oznamuje, že si může vyzvednout písemnost č.j. CPUL-4674-2/Čj-2008-0461PC-C ze  dne 16.06.2007 - „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ“ a č.j. CPUL-4674-3/Čj-2008-0461PC-C ze dne 30.07.2009 „USTANOVENÍ OPATROVNÍKA“ ve věci zrušení povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.
 
Citované oznámení má možnost převzít u správního orgánu na adrese Inspektorát cizinecké policie, skupina povolování pobytu, ul. Beethovenova 5689, Kord č. 2, Chomutov, a to v úředních hodinách pondělí a ve středu, vždy v době od 08:00 hod do 17:00 hod., do 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. se oznámená písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, pokud byla současně splněna i povinnost písemnost zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup:
internetová adresa:
www.mvcr.cz/desky/cizina/chomutov/ nebo
www.policie.cz/desky/cizina/chomutov/
Vyvěšeno dne: 31.07.2008
Svěšeno dne :                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                        oprávněná úřední osoba
                                                                                                                                                                                        prap. Václava Andršová
                                                                                                                                                                                                     inspektor      

vytisknout  e-mailem