Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou

Čj. KRPK-37391/ČJ-2021-1902IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                          PCR19ETRpo29468454
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní matriál
kontaktní pracoviště Cheb
Čj. KRPK-37391-5/ČJ-2021-1902IZ                                                                                                                        Cheb 04. května 2021

                                                      
                                                                                                               OZNÁMENÍ  NÁLEZU VĚCI
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález 
   
 - 1 ks expanzní zbraň
   
   Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou tyto
v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschovány u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4 po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou tyto do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zák.č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

 Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
                                                                                            


                                                                                                                                                                    Oprávněná úřední osoba:
                                                                                                                                                                    por. Ing. Stanislav MESJAR
                                                                                                                                                                                    komisař
                                                                                                                                                                      tel. : 974 372 300
                                                                                                                                                                      e-mail: krpk.oszbm.ch@pcr.cz
                                                                                                                                                                      ID datové schránky: upshp5u
   

Vyvěšeno dne : 04.05.2021
Sejmuto dne    : 04.11.2021

vytisknout  e-mailem