Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou

Č. j. KRPA-206230-5/PŘ-2020-001163 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

oddělení hlídkové služby

Krakovská 16, 110 00 Praha 1

IDDS: rkiai5y

Č. j.  KRPA-206230-5/PŘ-2020-001163

Praha 16. září 2020

Počet stran: 1
 

 

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha I

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: 

 NEMETH Niko, nar. 15.10.1995 v Levice, trv. bytem Dostojevského č. p. 9, Levice

že má na Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha I uloženu tuto písemnost:

č. j. KRPA-206230-4/PŘ-2020-001163

Vzhledem k tomu, že adresa trvalého bydliště ani adresa místa pobytu na území ČR nejsou známy, přistoupilo Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha I v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na adrese Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha I, Krakovská 16, Praha 1 v úředních hodinách: PO-PÁ 8 – 14 hod. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 

http://www.policie.cz/odbor-sluzby-poradkove-policie.aspx

Vyřizuje: ppor. Bc. Jaroslav Bílek

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 

Z úřední desky správního orgánu sejmuto dne:

ppor. Bc. Jaroslav Bílek

zástupce vedoucího


schváleno elektronicky

vytisknout  e-mailem