Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení trestného činu

U trestných činů vyjmenovaných v § 163 trestního řádu a za podmínek tam uvedených lze zahájit trestní stíhání (nebo v již zahájeném trestním stíhání pokračovat) pouze se souhlasem poškozeného. Jde obvykle o situace, kdy je pachatel trestného činu blízkým oběti (resp. poškozeného), např. jejím příbuzným, partnerem nebo druhem. K uvedeným trestným činům patří např. ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, omezování osobní svobody, vydírání, porušování domovní svobody, poškození cizích práv, sexuální nátlak, znásilnění, nebezpečné vyhrožování nebo pronásledování, poškození cizí věci, podvod aj.
 
Poškozený má dle trestního řádu právo nedat souhlas s trestním stíháním, příp. vzít učiněný souhlas zpět, přičemž výslovně odepřený souhlas nelze znovu udělit. Souhlas lze vzít zpět výslovným prohlášením kdykoli v průběhu trestního řízení až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
 
U trestných činů vyjmenovaných v § 163 trestního řádu není k trestnímu stíhání nutný souhlas poškozeného, pokud:
  • byla trestným činem způsobena smrt,
  • poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo byla tato jeho způsobilost omezena,
  • poškozeným je osoba mladší 15 let,
  • je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.
Pokud se poškozený na výzvu orgánu činného v trestním řízení ihned nevyjádří, zda souhlasí s trestním stíháním, bude mu poskytnuta dle povahy věci lhůta k vyjádření max. 30 dnů. Po uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním udělit nelze.
Pokud je poškozených více, stačí k trestnímu stíhání souhlas jednoho z nich.

vytisknout  e-mailem