Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení trestného činu

Nejedna oběť trestného činu se rozhoduje, zda trestný čin oznámit, či ne. Bohužel mnohdy i závažné trestné činy zůstávají neoznámeny. Důvody, proč oběť trestný čin neoznámí, jsou velmi různé. Do rozhodování zde vstupují různé faktory.
Nejčastěji mezi důvody neoznámení trestného činu patří:
 • přesvědčení, že „to“ není až tak závažné nebo důležité – může jít o přesvědčení, že druhým lidem se dějí horší věci a tato událost si nezaslouží větší pozornost, jindy jde o to, že má člověk na starosti jiné věci, které jsou důležitější,
 • obava, že s „tím“ policie stejně nebude nebo nemůže nic dělat – může jít o různé obavy, že se daným trestným činem nebudou chtít příslušné orgány z nějakého důvodu zabývat, případně že nebude mít dostatečné nástroje na to, aby byl pachatel trestného činu potrestán,
 • obava, že „to“ oběti neuvěří – jde o obavu, která se často vyskytuje např. u obětí znásilnění, ale i dalších trestných činů,
 • obava z reakce okolí – mnohdy se oběť trestného činu obává, jak budou reagovat blízcí, sousedé, kolegové v práci, sama skutečnost, že se člověk stal obětí trestného činu, v něm může vzbuzovat pocity viny a studu,
 • obava ze ztráty kontroly – jedním z aspektů trestného činu je to, že v dané chvíli má situaci pod kontrolou pachatel, oběť často nemůže ovlivnit, co se děje, ztrácí kontrolu nad situací; v průběhu trestního řízení se oběť účastní různých úkonů (např. výslechu, rekognice aj.), mnohdy s obavou, že znovu nebude mít kontrolu nad situací; někdy tyto obavy plynou ze skutečnosti, že oběť neví, co od účasti v trestním řízení očekávat,
 • strach ze msty ze strany pachatele – zejména v případech závažných trestných činů může oběť mít obavu, že se pachatel bude mstít nebo vyhrožovat způsobením další újmy oběti nebo jejím blízkým.
K důvodům, proč trestný čin oznámit, patří např.:
 • snaha zabránit dalšímu páchání trestné činnosti – podání trestního oznámení je prvním krokem, který umožní zabránit pachateli páchat další trestnou činnost; důvodem je často potřeba ochránit sebe před další újmou ze strany daného pachatele, ale také zabránit mu, aby ublížil někomu dalšímu,
 • přání, aby byl pachatel potrestán – je přirozené, že si člověk, kterému někdo ublížil, přeje spravedlivou odplatu a potrestání pachatele,
 • potřeba po nápravě vzniklé situace a náhradě škody – podání oznámení je také prvním krokem k nápravě (např. získání ukradených předmětů) nebo náhradě škody ze strany pachatele.
Co může pomoci překonat obavy?
 • být informován(a) o svých právech a mít možnost je uplatňovat – mezi tato práva patří mj. také právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před nebezpečím, právo na poskytnutí pomoci apod.,
 • mít informace o tom, co bude následovat po podání oznámení – každé oznámení, musí být přijato a policie se jím musí zabývat, dostatek informací o průběhu trestního řízení a postavení oběti v tomto řízení, může pomoci snížit Vaše případné obavy, neváhejte se ptát policistů na informace, které o dalším průběhu řízení potřebujete vědět,
 • vědět, jak získat potřebnou pomoc – v takové situaci je vhodné a mnohdy nutné požádat o pomoc, je důležité umět si říct o pomoc nejen svým blízkým, ale také vědět, kde vyhledat odbornou pomoc, např. právní, sociální a psychologickou.

vytisknout  e-mailem