Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup zahradního víceúčelového traktoru"

KRPB-103595-3/ČJ-2011-0600MM-Tym 

Brno  2. prosince 2011             
 
Počet listů: 1                              
Příloha: výzva k podání nabídky
 krycí list                        
 čestné prohlášení         
 obchodní podmínky       
                                                    
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – výzva k předložení nabídky
 
     Sděluji Vám tímto úmysl zadavatele realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Nákup zahradního víceúčelového traktoru“.
   
     S ohledem na hodnotu veřejné zakázky se jedná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona zadavatel není povinen zadávat podle zákona, má však povinnost dodržet zásady uvedené v § 6 zákona, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.     
     
     V souladu se zásadami postupu zadavatele dle ustanovení § 6 zákona Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Současně Vás vyzývám k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
                                                     
                                 
 
                                                                     
                                                                                                  Mgr. Ilona Šídlová
                                                                                                   vedoucí oddělení

 

vytisknout  e-mailem