Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Příbram

Č. j. KRPS-44173-10/ČJ-2019-0111IZ 

                                                                                                                                                        Příbram V - Zdaboř 16. ledna 2020

O Z N Á M E N Í

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení kontaktní místo Příbram jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru obce Jivina.

1ks zbraně.

Kategorie zbraně dle ust. § 4 zákona č. 119/ 2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu: kategorie - "C".

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení kontaktní místo Příbram.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 16.1. 2020

Vyřizuje: prap. Martin Chvátal

                                                                                                                                                       por. Bc. Šárka Froňková v.r.
                                                                                                                                                    komisař oddělení správního řízení

vytisknout  e-mailem