Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - UO Mělník

Č. j. KRPS-45690-3/ČJ-2020-0106IZ 

                                                   

OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraní v katastru města Mladá Boleslav

revolver, Německo ráže 4 mm Randz.long

pistole plynová, Swiss Arms, ráže 4,5 mm

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedených zbraní, proto budou uloženy po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jejich vlastník, připadají nalezené zbraně podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno dne : 19.02.2020

Sejmuto dne :

por. Bc. Eva Vinklerová v. r.

komisař OSŘ Mělník

vytisknout  e-mailem