Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - UO Mělník

Č. j. KRPS-132725-3/ČJ-2020-0106IZ 

                                                                                                                                                                       Mělník 5.června 2020

                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný  správní  orgán ve  věcech  státní správy  na  úseku  zbraní a   střeliva  podle  ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraní v katastru města Mladá Boleslav

                                          - expanzní zbraň, BBM,  ráže 6 mm Flobert Blanc

                                          - expanzní zbraň, Umarex, ráže 9 mm PA Blanc

                                            - expanzní zbraň, Reck, ráže 8 mm Knall

                                             - pistole vzduchová, Česká republika, ráže 5,5 mm

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedených zbraní, proto budou uloženy po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadají nalezené zbraně podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto    oznámení   je    zveřejněno   způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup   na  adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                                            

Vyvěšeno dne : 05.06.2020

Sejmuto dne : 

                                    

  

por. Bc. Eva Vinklerová v. r.

komisař OSŘ Mělník

vytisknout  e-mailem