Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Kladno

Č.j.:KRPS-5185-6/ČJ-2020-0103IZ 

               

                                                                    OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

                             Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro

                             zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno jako

                             věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva 

                             podle § 74 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu

                            ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), oznamuje nález zbraní kat. A a C:

                                 - puška opakovací, zn. Zbrojovka Brno, závod Vsetín, mod. 24, ráže 8 x 57 JS,

                                   výr. č. 2509e, výr. č. závěru 91M

                                 - puška opakovací, výrobce NEZJIŠTĚN, mod. 98, ráže 8 x 57 JS, výr. č.

                                                                                 NEUVEDENO

                                 - hlaveň, výrobce NEZJIŠTĚN, mod. MG 42, ráže 8 x 57 JS, výr. č.

                                                                                 NEUVEDENO

                                Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedených zbraní, proto budou

                                uloženy po dobu 6 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie

                                Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení

                                 správního řízení, kontaktní místo Kladno.

                                 Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jejich vlastník, připadají nalezené zbraně podle ust. § 68

                                 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

                                Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

                                www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval:

nprap. Stanislava Somolová

                                                                                                                                                                 por. Bc. Věra Šindlerová

                                                                                                                                                                           komisař

Vyvěšeno dne: 21.04.2020

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem