Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Kladno

Č.j.:KRPS- 269008-5 /ČJ-2019-0103IZ 

Č.j. KRPS-269008-5/ČJ-2019-0103IZ                                         Kladno 9. března 2020

                                     OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro

zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno jako

věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva

podle § 74 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), oznamuje nález zbraně kat. D:

- plynová/expanzdní zbraň domácí výroby, zn. NEZJIŠTĚN, mod. NEUVEDEN,

ráže 4,5 mm, BEZ v.č.

Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedených zbraní, proto budou

uloženy po dobu 6 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie

Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení

správního řízení, kontaktní místo Kladno.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68

odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval:

nprap. Stanislava Somolová

                                                                                     por. Bc. Věra Šindlerová

                                                                                               komisař

Vyvěšeno dne: 09.03.2020

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem