Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Benešov - revolver šestiranový, italské výroby, zn. BBM, model ME Magnum, ráže 380 (9mm K), výr. č. 129219, upravený na zbraň kategorie A

Č. j.  KRPS-132511-8/ČJ-2018-0101IZ 

                                                                                           VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Benešov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle
ust. § 74 odst. 5 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních)
 
oznamuje,
 
veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů nález zbraně kategorie A:
 
 
-    revolver šestiranový, italské výroby, zn. BBM, model ME Magnum, ráže 380 )9mm K), výr. č. 129219, upravený na zbraň
kategorie A

 
Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6-ti měsíců v souladu
s ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, u příslušného správního orgánu.
 
Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 1045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle
ustanovení § 68 odst. 3, zákona o zbraních. Jestliže se nepřihlásí vlastník zbraně v zákonem stanovené  lhůtě  6-ti měsíců od vyvěšení této veřejné vyhlášky, připadá nalezená zbraň  do vlastnictví státu.
 
Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
 
 
vyvěšeno dne: 25.7.2018
 
por. Karel Cvrček, Dis.
komisař
Tel: 974 871 300

vytisknout  e-mailem