Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně - šestiranový revolver

Č. j. KRPA-74078-8/ČJ-2022-001214 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Barrandov

Werichova 981/21, 152 00 Praha 5

Č. j. KRPA-74078-8/ČJ-2022-001214                                                                    Praha 3. října 2022

Oznámení   

o   nálezu   zbraně

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Barrandov, Werichova 981/21, 152 00 Praha 5, oznamuje nález zbraně:

druh: krátká střelná zbraň palná kulová šestiranový revolver

značka výrobce: nezjištěno

vzor/model: nezjištěno

výr. číslo: 1369

další informace: ráže cca 9 mm, pravděpodobně belgické výroby, na zbrani se nacházejí belgické zkušební značky, na hlavni je vyraženo číslo 116600

V souladu s ustanovením § 25, odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, bude nalezená zbraň uložena v úschově Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha II, Nádražní 16a, Praha 5, a bude zde uschována dle ustanovení § 68, odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Sokolská 36 - 38, Praha 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

Vlastník zbraně, ať se přihlásí na Policii České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Barrandov, Werichova 981/21, Praha 5 - Hlubočepy. Při osobním jednání se může dostavit v pracovních dnech v době od 07:30 hod. - 15:30 hod., popř. v jiný termín po telefonické domluvě.

Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: www.policie.cz/odbor služby pořádkové police KŘP hl.m.Prahy.aspx

Vyvěšeno dne: 5. 10. 2022

Zpracoval:
nprap. Mgr. Jiří Čtvrtník                                                                                          npor. Petr Stara, , DiS.

                                                                                                                                 vedoucí oddělení

                                                                                                                       v z. npor. Mgr. Barbora Krištofová
                                                                                                                             schváleno elektronicky

 

vytisknout  e-mailem