Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně -  plynová pistole, zn. výrobce Čína (Army Armament), model G 17, ráže 6 mm BB

Č. j.  KRPS-157424-11/ČJ-2022-0113IZ 

                                                                                                                                                                                    Praha 2. února 2023

                                                                                                                                                                                     Počet stran: 1
 

Oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález zbraně: 

                 plynová pistole, zn.výrobce Čína (Army Armament), model G 17,

                ráže 6 mm BB        

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Praha-venkov.  Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        Vyřizuje :
nprap. Monika Menclová
      vrchní inspektor    

          

     por. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová

                                                                                     komisař-oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 2.02.2023
Sejmuto dne:  2.08.2023

       

vytisknout  e-mailem