Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, zn. zn. De Martin a Bascaran- Eibar, model Martian, ráže 7,65 mm Br. - Praha východ

Č. j. KRPS-143207-6/ČJ-2020-0113IZ 

Oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález zbraně:

  • pistole samonabíjecí, španělské výroby,  zn. De Martin a Bascaran- Eibar, model Martian, ráže 7,65 mm Br.

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Praha-venkov.  Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců jeho vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Za správnost vyhotovení:
por. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová
komisař

                                                                                                                                     por. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová                                                                                                                                                                                               komisař

                                     

Vyvěšeno dne: 30.01.2023
Sejmuto dne: 30.07.2023

vytisknout  e-mailem