Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně MO Nové Město

Č.j. KRPA-126429-7/ČJ-2021-001210 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Nové Město
Sokolská 1800/36, 120 00 Praha 2

Č. j. KRPA-126429-7/ČJ-2021-001210

Praha 25.·května·2021

Počet stran: 1

POLICIEČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Odbor služby pořádkové policie

Kongresová 2/1666

140 21 Praha 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁLEZU STŘELNÉ ZBRANĚ

     Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Nové Město, Sokolská 36, 120 00 Praha 2 oznamuje nález střelné zbraně - flobertky, 7,5 J zn. Atak Arms Ltd.,v ráži 6mm, výr. č. 1020-000472.

     K nálezu došlo dne 19. 5. 2021 v 11:15 hodin před samoobsluhou Manni na ulici Odborů 3, Praha 2.

     V souladu s ustanovením § 25 odstavce 1 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález výše uvedené pistole. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je tato zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha II se sídlem Sokolská 36, 120 00 Praha 2 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství policie Praha II.

     Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadne nalezená zbraň do vlastnictví státu.

     Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane za 6 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení.

     Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

nprap. Mgr. Petra Bednářová

npor. Mgr. Libor Galáš

Vrchní inspektor

vedoucí oddělení

tel.:974 852 711

vytisknout  e-mailem