Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oznámení o nálezu zbraně a střeliva

NOVOJIČÍNSKO - nález pistole, zásobníku a 50 ks nábojů 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Nový Jičín (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 6 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) a v souladu s ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),   z v e ř e j ň u j e

O Z N Á M E N Í
o   n á l e z u   z b r a n ě   a   s t ř e l i v a

- pistole samonabíjecí, výrobce Mars, model neuveden, ráže 6,35 Browning, výrobní číslo 4719,
- 1 ks zásobník,
- 50 ks nábojů ráže 6,35 mm Browning, výrobce Sellier & Bellot.

K nálezu došlo dne 25. 6. 2019 v domě čp. 161/4, na ul. K Nemocnici v Novém Jičíně. Nalezená zbraň a střelivo bude po dobu 6 měsíců uloženo v úschově u správního orgánu. Nepříhlásí-li se jeho vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň a střelivo podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Adresa profilu oznamovatele: www.mvcr.cz/desky/policie/novyjicin

Zpracoval:
nprap. Stanislav Rosa
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba
tel. 974735304

Vyvěšeno dne: 15. 8. 2019

por. Bc. Miroslav Gilg
komisař
oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem