Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně

Č.j.:KRPS-225225-4/ČJ-2019-0103IZ 

Č.j. KRPS-225225-4/ČJ-2019-0103IZ                                                                                  Kladno 3. června 2020

OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro

zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno jako

věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva

podle § 74 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), oznamuje nález zbraně kat. B:

- pistole samonabíjecí, zn. FN, mod. 1906, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 10302

+ kožené pouzdro

Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude

uložena po dobu 6 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie

Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení

správního řízení, kontaktní místo Kladno.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68

odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval:

nprap. Stanislava Somolová               

                                                                                                                                    por. Bc. Věra Šindlerová

                                                                                                                                              komisař

Vyvěšeno dne: 03.06.2020

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem