Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně

č.j. KRPC-63903-3/ČJ-2020-0202IZ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17. června    2020

Policie ČR Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Český Krumlov, tímto oznamuje, že byla nalezena zbraň:

                         druh                         výrobce        ráže                                  výrobní číslo                                   

                                                                                                                       (hlaveň/rám/závěr)                       

                Revolver expanzní, Holek, model 030, r. 9mm Blanc,  9030037883

 

Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Český Krumlov, Tovární 165 po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, OSZBM Český Krumlov a souběžně na elektronické adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                       

zpracoval:

 prap. Vladimír Interholz 
          
inspektor

oprávněná úřední osoba                                                                  por. Bc. Miroslav MAREČEK v.r. 
                                                                                                                                  komisař  

                                                                                         

Vyvěšeno dne : 17.6.2020

Sejmuto dne:                                                                                         Tovární 165
                                                                                                                                                                               381 23 Český Krumlov

Tel.: +420 974 232 300
Email:ck.oszmb@pcr.cz
ISDS: eb8ai73

 

vytisknout  e-mailem