Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně

KRPA-86849-6/ČJ-2021-001114 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Krakovská 

Č. j.  KRPA-86849-6/ČJ-2021-001114

Praha 23. července 2021

Počet stran: 2
 

Veřejná vyhláška oznámení o nálezu zbraně

V souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není znám.

Ve skladu na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, je uložena do úschovy zbraň: 

            - dvojčinný revolver značky KORA, ráže 6 mm FLOBERT, výr. číslo 621560, české výroby,

která byla nalezena dne 11.4.2021 v brzkých ranních hodinách vedle popelnice na adrese Žitná 13, Praha 1. Tato vyhláška bude vyvěšená po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství policie Praha I. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ust. § 68 odst. 3 zákona č. 119/2008 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu. 

Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane za 6 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení.

Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 

http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Zpracoval:
prap. Bc. Filip Vais
tel. 974 851 878

npor. Mgr. Martin Otava

vedoucí oddělení


podepsáno elektronicky

  

Krakovská 11

110 00 Praha 1

Tel.: +420 974 851 850

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: rkiai5y

 

vytisknout  e-mailem