Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPA-139169-2/ČJ-2021-001319 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU STŘELNÉ ZBRANĚ

Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha III, Místní oddělení Bohnice oznamuje nález střelné zbraně typu ČZ vzor 24, výrobního čísla rámu 61272 se zásobníkem a 7 ks nábojů ráže 9 mm.

K nálezu došlo dne 14.05.2021 v 11:30 hod., v bytě na adrese Nad Krocínkou 37, Praha 9.

V souladu s ustanovením § 25 odstavce 1, 2 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález výše uvedené zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je tato zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odstavce 3 zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Obvodního ředitelství policie Praha III.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odstavce 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadne nalezená zbraň do vlastnictví státu.

Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem: 3.12.2021

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.

npor. PhDr. Mgr. Lenka Simotová, LL.M.

npor. Bc. Jiří Vospěl

vedoucí oddělení

vytisknout  e-mailem