Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPA-116839-4/ČJ-2018-0012IZ 

Č. j.  KRPA-116839-4/ČJ-2018-0012IZ

Praha 1. října 2019

Počet stran: 1
 

OZNÁMENÍ

O NÁLEZU ZBRANĚ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1  oznamuje nález zbraně:

         rozložené torzo samopalu PPS vzor 43 (Sudajev), ráže 7,62 mm Tokarev, neurčeného výrobního čísla, bez zásobníku

                        

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně.  Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha II, Nádražní 16a, Praha 5 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material-aspx

Zpracoval:

nprap. Bc. Marie Roudnická

Tel: 974 855 496

                                                                        npor. Bc. Martina Amer Horáčková

                                                                               oprávněná úřední osoba

                                                                        vedoucí oddělení SZBM Praha II                                          

Vyvěšeno dne : 3. října 2019

Sejmuto dne :

vytisknout  e-mailem