Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně

č.j.KRPC-98935-2/ČJ-2020-0202IZ 

 

                                                                                                                                                                                Český Krumlov  7. září 2020

Oznámení o nálezu zbraně

Policie ČR Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Český Krumlov, tímto oznamuje, že byla nalezena zbraň:

  • Expanzní zbraň (tzv. plynová samonabíjecí pistole), EKOL, model Firat Magnum, ráže: 9 mm P.A., v.č. EF1574011

  • 9 ks nábojek r. 9 mm P.A.K.

    Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 135 odst. 1, 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s odvoláním na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních          a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor             pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Český Krumlov, Tovární 165 po dobu 6 měsíců.

    Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.

    Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, OSZBM Český Krumlov a souběžně na elektronické adrese:

    http://www.policie.cz/sprava-jihoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                  

                                                                                            por.  Bc. Miroslav MAREČEK v.r.
                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne : 7.9.2020
Sejmuto dne:

Poštovní schránka č.45
381 23 Český Krumlov
ISDS: eb8ai73
Tel.: +420 974 232 300
Fax: +420 974 232 108
Email: ck.oszbm@pcr.cz

vytisknout  e-mailem