Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPA-206125-11/ČJ-2019-001212 

Věc:OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

            Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení policie Košíře, se sídlem Běhounkova 2301/19, 158 00 Praha 5, tímto oznamuje nález zbraně:

Krátká střelná zbraň palná, kulová, samonabíjecí

zn. ČZ, model 27, ráže 7,65 mm Browning, výr.č. 474992

z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), se zásobníkem

            V souladu s ust. §25/1,2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha II, pracoviště Praha 5, se sídlem Nádražní 16a, Praha 5, a bude zde uschována dle ust. §68/3 zák.č. 119/2009 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) po dobu 6ti měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

            Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ust. §68/3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

            Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na internetových stránkách Policie ČR - www.policie.cz, na elektronické úřední desce Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Zpracoval:
nprap. Michal Reiner, DiS.

npor. Bc. Jiří Kunc

Vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Václava Kuncová
schváleno elektronicky

vytisknout  e-mailem