Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu věci - střelivo

Č.j. KRPK-47602-9/ČJ-2022-1909IZ 

Policie České republiky                                                     JID: PCR19ETRpo30253219   

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Jednoty 1773

356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-47602-9/ČJ-2022-1909IZ                                      Sokolov 03. června 2022

Poř. č. ZKSZ 47 / 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Dne 01. 06. 2022byla v obci Horní Slavkov, okr. Sokolov, na fotbalovém hřišti za II. Základní školou nalezena tato věc:

  • 1 ks střeliva.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude věc v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Sokolov po dobu 6 měsíců.


Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadne věc do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
 

Vlastník věci se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Sokolov, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.


Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

kpt. Bc. Martin Odradovec

vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 03.06.2022

Sejmuto dne: 03.12.2022

vytisknout  e-mailem